HomeNieuwsWelzijnPurmerend neemt deel aan nationale groencompetitie 2017 (Entente Florale)

Purmerend neemt deel aan nationale groencompetitie 2017 (Entente Florale)

groencompetitie
Dit jaar mag de gemeente Purmerend meedoen aan de nationale groencompetitie 2017 georganiseerd door de stichting Entente Florale. Voor deze competitie worden jaarlijks enkele steden en dorpen genomineerd die zich al hebben onderscheiden door hun inzet voor een groene leefomgeving.
Voor de competitie wordt de gemeentelijke visie en de kwaliteit van de openbare ruimte beoordeeld aan de hand van zes thema’s, de samenhang tussen deze thema’s en de betrokkenheid van bewoners van de stad.
Nationale groencompetitie 2017
ln de categorie steden (> 15.000 inwoners) bindt Purmerend de strijd aan met Den Haag,Leidschenãam-Voorburg en Waalwijk.  Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de deelnemende steden op de volgende thema’s:
  • Ruimtelijke visie en kwaliteit;
  • Cultuurhistorie en erfgoed;
  • Stedelijke groenstructuuren buiteninrichting;
  • Landschap, ecologische kwaliteit en biodiversiteit;
  • Gezonde leefomgeving en recreatie;
  • Duurzaamheid: mens, markt en milieu (inclusief toerisme).
De openbare ruimte wordt (mede) vormgegeven door de inbreng en inzet van bewoners en door het overdragen van kennis. Daarom weegt communicatie, educatie en participatie mee voor het totale eindoordeel. De voorbereidingen zijn intensief en daarom al in gang gezet. Begin juni brengt de vakjury een bezoek aan Purmerend en beoordeelt zij de Purmerendse deelname.
Doel deelname
Door deel te nemen aan deze competitie laat Purmerend aan haar inwoners zien welke groene kwaliteiten de stad heeft en welke bijdrage zij daar zelf aan hebben geleverd. Bewoners worden daarom ook nauw betrokken bij de Purmerendse deelname. Deelname stimuleert de ontwikkeling van groen in brede zin, de betrokkenheid van bewoners en de samenwerking tussen alle partijen. Tot slot leidt deelname tot een rapport waarbij het Purmerendse groen, in al haar facetten, door een onafhankelijke vakjury in kaart wordt gebracht. Dit rapport biedt kansen om uitvoering en beleid – op diverse terreinen – verder aan te scherpen.
Prijsuitreiking
ln september wordt in Krimpen aan den lJssel de winnaar bekend gemaakt. Purmerend gaat voor goud, want de titel ‘groenste gemeente van Nederland’ geeft op velerlei vlakken een boost: van groen, bewonersbetrokkenheid en toerisme tot cultuurhistorie en duurzaamheid

Welzijn artikelen