HomeNieuwsAlgemeen BestuurProvincie publiceert jaarlijkse beoordeling gemeenten

Provincie publiceert jaarlijkse beoordeling gemeenten

Old Holland juli 1575
Foto afbeelding Stadspartij


De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen op het gebied van financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2021 geeft inzicht in de beoordelingen per gemeente.

De provincie houdt toezicht op de taken van gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de beoordelingen wordt bepaald of extra toezicht nodig is of dat het toezicht versoberd kan worden. Indien nodig kan de provincie slechte besluiten zelfs ongedaan maken of verwaarloosde taken zelf uitvoeren op kosten van de gemeente. Uit de beoordeling 2021 blijkt dat de provincie het toezicht heeft moeten verscherpen voor 15 Noord-Hollandse gemeenten.

Beoordeling Purmerend en Beemster

Purmerend en Beemster waren in 2021 nog afzonderlijke gemeenten en zijn afzonderlijk in de rapportage terug te vinden. De beoordeling loopt op enkele kenmerkende punten uiteen. M.b.t. omgevingsbeleid zijn er geen verschillen, beide gemeenten krijgen een voldoende. Het informatie en archiefbeheer is zowel in Beemster als Purmerend voor verbetering vatbaar. In financieel opzicht heeft Purmerend de zaak goed voor elkaar, terwijl Beemster voor verbetering vatbaar is. Een opmerkelijk verschil is op het gebied van verblijfsgerechtigden. Purmerend kan beter, evenwel Beemster scoort een onvoldoende.

Door het samengaan van Beemster met Purmerend zal de volgende beoordeling de nieuwe gemeente Purmerend betreffen.

Lees HIER het provinciale bericht.

Algemeen Bestuur artikelen