Algemeen Bestuur
Home Nieuws Algemeen Bestuur Provincie positief over herindeling Beemster en Purmerend

Provincie positief over herindeling Beemster en Purmerend

BeemPurm
Op weg naar fusie foto Stadspartij

De provincie Noord-Holland steunt het herindelingsadvies van de gemeenten Beemster en Purmerend.
Gedeputeerde Staten hebben een concept-zienswijze vastgesteld waarin het college aangeeft vertrouwen te hebben in de nieuwe gemeente Purmerend die straks voldoende ambtelijke én bestuurlijke capaciteit heeft om haar maatschappelijke opgaven efficiënt en effectief op te pakken.
Op 27 februari 2020 hebben de raden van de gemeenten Beemster en Purmerend een herindelingsadvies voor hun beide gemeenten vastgesteld. De provincie Noord-Holland moet op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) het herindelingsadvies en een zienswijze toesturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De concept-zienswijze is nu vastgesteld.
Sinds 2014 werkt Beemster al ambtelijk samen met Purmerend. In 2018 startten de gemeenten Beemster en Purmerend het herindelingsproces. Het herindelingsadvies is door de twee gemeenteraden in meerderheid aanvaard. De provincie Noord-Holland beoordeelt voorgestelde samenvoeging van beide gemeenten per januari 2022 als positief.
De twee gemeenten hebben een intensief proces doorlopen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. De provincie geeft in haar zienswijze aan dat de nieuwe gemeente Purmerend een essentiële bijdrage kan leveren aan het oppakken van regionale opgaven én voldoende rekening kan houden met de unieke kenmerken van zowel Beemster als Purmerend met een dorpskern-, wijken buurtgerichte aanpak.
Definitieve zienswijze
De Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB) bespreekt het herindelingsadvies en de concept-zienswijze op 15 juni. Nadat Gedeputeerde Staten eind juni de definitieve zienswijze hebben vastgesteld, wordt deze samen met het herindelingsadvies verstuurd naar de minister van BZK.

Algemeen Bestuur artikelen

College Purmerend biedt de gemeenteraad programmabegroting aan met essentiële investeringen voor de stad

Het college heeft op dinsdag 15 september een concept programmabegroting 2021-2024, met een aantal belangrijke investeringen, voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college stipt daarbij...

Het bestuur en de fractie van de Stadspartij wenst u fijne Pinksterdagen

Pinksteren wortelt in het joodse Wekenfeest (Sjavoeot).  Oorspronkelijk was het een Joods dankfeest voor de binnengehaalde oogst.  In de 2de eeuw n. Chr....

Provincie positief over herindeling Beemster en Purmerend

De provincie Noord-Holland steunt het herindelingsadvies van de gemeenten Beemster en Purmerend. Gedeputeerde Staten hebben een concept-zienswijze vastgesteld waarin het college aangeeft vertrouwen te hebben...

Bloemen voor Purmerenders van de Stadspartij

Bloemen Stadspartij Al enige weken brengen actieve leden van de Stadspartij een bloemetje aan inwoners en ondernemers in Purmerend om...

Vlaggen op 5 mei in de Peperstraat

Foto: Dirk Bakker, 5 mei 1945, collectie: Vereniging Historisch Purmerend. (persbericht gemeente Purmerend) Het 4 en 5 mei Comité Purmerend...

4 mei herdenken we thuis via RTV Purmerend. Ook Beemster biedt een alternatief.

Monument Jaagweg Dit jaar gaan ze niet door: de traditionele stille tocht en de herdenkingsbijeenkomsten op de Kaasmarkt en in...

Kaderbrief 2021-2024: doorgaan op de ingeslagen weg

Raadszaal foto Stadspartij Het college van B&W heeft dinsdag 14 april 2020 de kaderbrief aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin geeft...

Hart onder de riem namens Bert Meulenberg

https://www.youtube.com/watch?v=Cgy78esSDGk