HomeNieuwsSociale ZakenProblemen jeugddeclaraties anders oplossen

Problemen jeugddeclaraties anders oplossen


De oppositiepartijen D66, GroenLinks en CDA zijn uiterst verbolgen over de actie van het kabinet, dat vrij onverwacht wil toestaan dat gemeenteambtenaren medische gegevens van kinderen kunnen inzien. Dit wordt via een ministeriële regeling geregeld.

De drie hebben willen hierover opheldering van de staatssecretarissen Van Rijn (Volksgezondheid) en Dijkhoff (Justitie). Volgens CDA-Kamerlid Mona Keijzer zijn er andere mogelijkheden om de declaratieproblemen tussen aanbieders en gemeenten op te lossen.

Controleren declaraties

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mogen gemeenteambtenaren geen medische gegevens inzien en ook de Jeugdwet voorziet hier niet in. Met de ministeriële regeling worden aanbieders van jeugdhulp of preventie, alsook gecertificeerde instellingen, verplicht om dit soort informatie voortaan te verstrekken. Hierdoor zouden gemeenten makkelijker de door zorgaanbieders ingediende declaraties in de jeugdzorg kunnen controleren en betalen. Deze ministeriële regeling wordt vermoedelijk binnen enkele weken van kracht, zo heeft een woordvoerder van Van Rijn donderdag desgevraagd laten weten.

Gespecialiseerde ggz

Het gaat om gegevens over de fysieke gesteldheid van kinderen en jeugdigen, maar ook om informatie over de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en ondertoezichtstelling. In de nieuwe regeling staat zelfs dat beschikkingsnummers van rechterlijke uitspraken vermeld zouden moeten worden. Hierdoor wordt het in principe mogelijk dat een gemeenteambtenaar die zich met de betalingen bezighoudt een gezinsgeschiedenis kan opvragen bij de rechtbank.

Diagnosegegevens

Onder strenge voorwaarden stemt het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in met de ministeriële regeling, zo is donderdag bekend geworden. Onder andere zullen de gegevens tot een minimum moeten worden beperkt en moet het voor de jeugd-ggz mogelijk zijn geen diagnosegegevens op de factuur te vermelden. Het CBP-advies wordt in de regeling opgenomen.

Tijdelijke regeling

De regeling zal overigens een tijdelijke zijn. Het is een tussentijdse oplossing omdat veel gemeenten de zorgverleners niet (willen) betalen als diagnoses niet op de rekening staan. Dat geeft veel getouwtrek en frustraties. De definitieve afspraken worden vastgelegd in de zogeheten Veegwet VWS 2015. Deze is bedoeld om alle privacy-kwesties in de Jeugdwet te regelen. Deze wet moet nog in beide Kamers behandeld en zal op zijn vroegst eind dit jaar in werking treden.

Privacygevoelig

Tweede Kamerleden Keijzer (CDA), Voortman (GroenLinks) en Bergkamp (D66) vinden het kwalijk dat er geen goedkeuring is gevraagd aan de Tweede Kamer en hebben de staatssecretarissen om opheldering gevraagd. ‘We willen weten waarom het kabinet deze route bewandelt’, aldus Mona Keijzer. ‘We hebben eerder al laten weten dat met medische en privacygevoelige gegevens heel voorzichtig moet worden omgegaan. Wij vragen ons af of er geen andere manier is om het probleem met declaraties op te lossen.’ Het stoort haar bovendien dat het kabinet nu opeens met deze regeling komt, terwijl de Kamer recent zijn schriftelijke inbreng op het wetsvoorstel heeft ingediend. Daarin zijn zorgen geuit over het medisch beroepsgeheim en privacygevoelige gegevens. De eerste concepttekst van de wet oogstte ook bij onder meer het CPB, psychiaters en zorgverleners kritiek.

Sociale Zaken artikelen