HomeNieuwsSociale ZakenPro-actief steun aan gedupeerden kindertoeslagaffaire in Purmerend

Pro-actief steun aan gedupeerden kindertoeslagaffaire in Purmerend

Met een memo heeft Wethouder Mario de raad geïnformeerd over het verder verloop van de kinderopvangtoeslagaffaire.

In 2014 is de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht stopgezet. De Belastingdienst Toeslagen had daarbij de gevolgen voor en impact op de ouders uit het oog verloren. Bezwaarprocedures en (hoger)beroepsprocedures hadden zeer lange doorlooptijden. Gezinnen hebben onnodig lang in onzekerheid gezeten, zijn financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel omdat zij zijn bestempeld als fraudeur.

De tegemoetkoming

Op 22 december jl. is besloten dat alle gedupeerde ouders een tegemoetkoming ontvangen van €30.000. Een groot deel van de gedupeerde ouders die zich vóór 15 februari heeft aangemeld, heeft de tegemoetkoming inmiddels ontvangen. Op landelijk niveau hebben zich op dit moment 12.600 ouders bij de herstelorganisatie van de Belastingdienst gemeld.

Een deel van deze ouders heeft grotere schulden, die mede veroorzaakt of verergerd zijn door deze toeslagenaffaire. Het kabinet vindt dat deze gedupeerde een schone lei verdienen, en daarmee zonder schulden en met geld uit de compensatie een nieuwe start kunnen verwezenlijken.

Kwijtschelding van de schulden

De afgelopen maanden is gewerkt aan een schuldenaanpak om gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire te helpen bij het oplossen van hun schulden. Het Rijk en gemeenten hanteren samen drie stappen, namelijk:

  • het pauzeren van publieke en private schulden,

  • het kwijtschelden van publieke schulden en

  • het realiseren van een oplossing voor de private en informele schulden.

Op 20 april jl. heeft staatssecretaris van Huffelen de Tweede en Eerste Kamer gemeld dat Belastingdienst/Toeslagen alle openstaande vorderingen voor de groep gedupeerde ouders in een minnelijke schuldenregeling gaat compenseren.

Situatie Purmerend en Beemster

Sinds eind februari ontvangt de gemeente via het Belastingdienstportaal lijsten met de gegevens van de gedupeerde gezinnen. Het aantal gedupeerden is de afgelopen maanden een aantal maal naar boven bijgesteld en naar verwachting nog niet volledig. De gemeente Purmerend telt nu 187 gedupeerde gezinnen en de gemeente Beemster 8 gezinnen.

Purmerend vindt het belangrijk om pro-actief ondersteuning te bieden aan de gedupeerden van de toeslagaffaire. In de aanpak zijn we actief t.b.v. de betrokkenen. De gemeente zoekt zelf telefonisch contact op met de gedupeerden. Geluisterd wordt naar het verhaal en de vraag van de gedupeerde. Door hier ruimte en tijd voor te maken, wordt er erkenning gegeven aan het leed dat is ervaren en wordt zo gehoopt een begin te maken met het herstel van het vertrouwen in de overheid.

Daarnaast willen de gemeente een zo compleet mogelijk beeld krijgen van waar er problemen zijn ontstaan als gevolg van de toeslagaffaire. Vervolgens wordt meegedacht over welke vorm van hulp of ondersteuning nodig is om deze problemen zo goed als mogelijk op te lossen.

Vorderingen on-hold gezet

Binnen de gemeente wordt samengewerkt met alle betrokken afdelingen. Zo zijn bijvoorbeeld voor de gemelde gedupeerden, alle vorderingen binnen onze gemeenten on-hold gezet en er wordt niet meer voor geïncasseerd.
Voor wonen komt apart beleid; dat vraagt goede afstemming met andere urgente woningzoekers. Er komt op korte termijn een Plan van Aanpak en een projectgroep voor de hersteloperatie kindertoeslagaffaire voor de gemeente Purmerend/Beemster.

De afgelopen periode is al met 73 gezinnen gesproken en op de verschillende gebieden waaronder huisvesting, inkomen, schulden, zorg en gezin ondersteuning geboden.

Gedupeerden waarderen het erg dat ze gebeld worden voor iemand van de gemeente, met de vraag of ze ondersteuning kunnen gebruiken. Alleen al het luisterend oor draagt bij aan erkenning en herstel van vertrouwen.

Sociale Zaken artikelen