Welzijn en zorg Welzijn
Home Nieuws Welzijn Praten in het park

Praten in het park

Kooimanpark
foto Stadspartij

In september gaat wethouder Eveline Tijmstra in gesprek met bewoners over de parken in Purmerend. Parken spelen een grote rol bij het leefbaar en aantrekkelijk houden van de stad. Het college is daarom benieuwd naar de mening van bewoners over de parken. Wethouder Tijmstra bezoekt in alle wijken de parken* om met de gebruikers het gesprek te voeren. De informatie die dit oplevert wordt gebruikt om een parkenplan voor de komende jaren te maken.

De komende jaren verandert Purmerend, onder meer door de bouw van veel woningen, in rap tempo. Die woningen zijn hard nodig. Maar al die gebouwen zorgen ook voor veel druk op de openbare ruimte.
Tegelijkertijd zien we dat het klimaat verandert: de zomers zijn warmer en de winters natter.
Bij het goed inspelen op die klimaatontwikkelingen, spelen parken ook een rol.
De openbare ruimte moet dus met steeds meer mensen worden gedeeld en wordt belangrijker als het gaat om zaken als bijvoorbeeld waterberging en verkoeling.
Ervaringen ophalen

De gemeentelijke organisatie werkt aan een parkenplan: een aanpak om onze parken goed uit te rusten voor deze ontwikkelingen. Eveline Tijmstra:
De meningen, wensen en ervaringen van bewoners zijn daarbij van groot belang. Bewoners zijn immers de gebruikers van de parken. Ik kijk ernaar uit veel verschillende mensen te spreken en ben benieuwd naar hoe zij de parken gebruiken en wat daarbij belangrijk voor ze is. Ik hoop dat de gesprekken veel opleveren wat we in de vorm van het parkenplan weer terug kunnen geven aan de gebruikers. Het is een prachtige manier om samen beleid voor de stad te maken.
Samenwerking met Spurd

De parkbezoeken zijn zo opgezet dat ze op zich al een mooie invulling van parkgebruik laten zien. De gemeente werkt hierbij samen met Spurd, dat ook gebruik maakt van de parken om sport- en spelactiviteiten aan te bieden aan de jeugd. Met uitzondering van de maandagavonden, zal Spurd steeds aanwezig zijn met wisselende activiteiten. Een mobiele koffiekar en bijbehorende barista staan garant voor een goed kopje koffie. Iedereen is van harte welkom!

Tijdens de parkbezoeken nemen wij uiteraard de coronamaatregelen in acht.

Locaties, data en tijden van parkbezoeken

 • Maandag 7 september
  19.00 – 21.00 uur: Park de Uitvlugt
 • Woensdag 9 september
  14.00 – 17.00 uur: Park de Driegang
  Spurd is aanwezig met Spurdfun
 • Woensdag 16 september
  14.00 – 17.00 uur: Park De Noord
  Spurd is aanwezig met circusactiviteiten
 • Maandag 21 september
  19.00 – 21.00 uur: Groengebied Purmerland
 • Woensdag 23 september
  14.00 – 17.00 uur: Gorsebos
  Spurd is aanwezig met een sportcoach
 • Zaterdag 26 september
  9.30 – 12.30 uur: Kooimanpark
  Spurd is aanwezig met Disc Golf
 • Zaterdag 3 oktober
  9.30 – 12.30 uur: Leeghwaterpark
  Spurd is aanwezig met Disc Golf
  *In Wheermolen-Oost loopt momenteel een groot participatietraject. Daar wordt bij aangesloten, waardoor een apart parkbezoek niet meer nodig is.

Welzijn artikelen

Meer bushaltes toegankelijk voor reizigers met beperking

Ongeveer 100 bushaltes in Noord-Holland worden zo aangepast dat reizigers met een beperking er gebruik van kunnen maken. De haltes worden hoger en breder,...

Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Op de Overlanderstraat en de Grotehuysweg in de Purmer Noord wordt regelmatig te hard gereden. Bewoners laten bij voortduring weten dat er dringend snelheid...

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...

Doorfietsen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden. Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen...

Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

De overheden die zijn verenigd in MRA-Elektrisch (MRA-E) gaan samen met het Rijk zorgen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De...

Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden. De ruimte die dan...