HomeNieuwsAlgemeen BestuurPositief saldo programmarekening 2011

Positief saldo programmarekening 2011

euroberg
De gemeente Purmerend heeft vorig jaar minder geld uitgegeven dan verwacht. De
programmarekening laat een positief resultaat zien dat 2,2 miljoen hoger is dan begroot. Het totale resultaat is € 13,5 miljoen. Het grootste deel daarvan – 11,2 miljoen- wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Juiste koers

Purmerend heeft de afgelopen jaren gemerkt dat de kredietcrisis doorwerkt naar inwoners, bedrijven en de gemeente zelf. Zo kreeg de gemeente veel minder geld van het rijk en liep het klantenbestand van de bijstand in 2011 verder op. Om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen, heeft de gemeenteraad in 2010 veel extra bezuinigingsmaatregelen genomen. En die koers is nu de juiste gebleken. De Algemene Reserve bedraagt na eind 2011 14,4 miljoen. De risico’s die de gemeente loopt zijn echter groter. De komende jaren is daarom verdere versterking nodig.

Minder uitgegeven

Het behaalde resultaat is € 2,2 miljoen beter dan begroot. In de programmarekening wordt verslag gedaan van de oorzaak van het verschil. Het verschil wordt veroorzaakt door diverse mee- en tegenvallers. De belangrijkste tegenvallers zijn: een vertraging in de verkoop van grond en gebouwen en de kosten van de asbestsanering van twee schoolgebouwen. De belangrijkste meevallers zijn de lagere kosten voor het aanpassen (gelijkvloers maken) van de bushaltes, lagere kosten voor de gemeentelijke organisatie, en minder uitgaven voor de brandweer en de veiligheidsregio.

Resultaten

Maar het gaat niet alleen om geld. Op allerlei fronten zijn er door de gemeente resultaten geboekt. Om er een paar te noemen: er is een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Beemster getekend, de verkeersdoorstroming op de Gorslaan-Aziëlaan en in de Wheermolen is verbeterd, er is een nieuw afvalinzamelsysteem voor de binnenstad ingevoerd, alle WOZ bezwaarschriften zijn binnen de termijn afgehandeld, voor 98% van de busreizigers is er een gelijkvloerse instap gerealiseerd en de ‘aanval op de bijstand’ is gestart om zoveel mogelijk mensen uit de bijstand te krijgen.

Tevreden

Doordat Purmerend al jaren binnen het budget werkt, ontwikkelt de financiële positie van de gemeente zich goed. Wethouder Financiën Hans Krieger is dan ook tevreden over het resultaat. “Kostenbewustzijn, voorzichtigheid en moeilijke keuzes betalen zich uit. In deze economisch moeilijke tijd blijven de financiën in balans, terwijl de woonlasten voor de inwoners lager zijn dan in de meeste andere gemeenten in de regio. Die lijn moeten we voortzetten.”

Lees door hier te klikken de gehele programmarekening

Algemeen Bestuur artikelen