HomeNieuwsAlgemeen BestuurPolarisering en radicalisering

Polarisering en radicalisering

roald column.jpgHet tweede kamerlid de heer Geert Wilders houdt de gemoederen bezig. Tot in alle uithoeken van de wereld is het bericht doorgedrongen dat de heer Wilders binnenkort een korte film over de islam wil (laten) vertonen.
En het kon niet uitblijven. Ook in onze onvolprezen slaapstad is dit bericht doorgedrongen. Van wethouder Daan  (PvdA) kreeg ik als raadslid onlangs een memo getiteld: "Polarisering en radicalisering". 
Dit onderwerp is weliswaar eerder aan de orde gekomen, maar steevast is er de vraag of er wel een probleem is in Purmerend? En ook in de memo van Wethouder Daan wordt deze vraag wederom niet feitelijk beantwoord.
 

Het was onze "feel good" burgemeester de heer Verbeek die in 2007 voor het eerst dit onderwerp aanroerde. Hij liet weten voornemens te zijn om een project moslimjongeren uit de gemeentekas te subsidiëren.
Door bijna alle partijen (inclusief Stadspartij P93) werden kritische vragen aan het college gesteld die betrekking hadden op:

  • Wat is het probleem?
  • Op grond van welke gegevens baseert het college zich dat er sprake is van toenemende spanningen tussen de diverse bevolkingsgroepen in Purmerend?
  • Wie zijn de initiatiefnemers van dit project? (Er was er maar één bekend.)
  • Wordt dit project wel breed gedragen in Purmerend onder de moslimjongeren?

De burgemeester kon de vragen niet echt beantwoorden. Ondertussen bleek ook wethouder Krieger (VVD) zich te distantiëren van de plannen van de burgemeester. En het eind van het liedje was dan ook dat de burgemeester zijn subsidie voornemen introk.
Nu duikt een soortgelijk verhaal plotseling weer op. Nu dus via een memo van wethouder Berent Daan.

Het verhaal nam begin dit jaar nog een andere merkwaardige wending.
De initiatiefnemer van het moslimproject dook in Eindhoven op als ondersteuner van de campagne van de heer Verbeek. Een wederdienst misschien, vroegen sommigen binnen de Stadspartij zich af? Nee, antwoordde ik resoluut!
Er is immers voor dit project geen subsidie verstrekt. Er kan dus formeel geen sprake zijn van een wederdienst.
Het blijft ondertussen wel merkwaardig dat een burger van Purmerend de burgemeester van Purmerend steunt om elders aan de slag te gaan. Zeker als je Verbeek prijst als een goede burgemeester voor Purmerend. Toch een soort vriendendienst misschien, ik twijfel.

Over merkwaardig gesproken. De memo van wethouder Daan over polarisatie en radicalisering is een nietszeggende memo. Het bevat een opsomming van tendentieus getoonzette gedachten, die één aantoonbare volstrekte onwaarheid bevat. In de memo wordt gesproken van Antilliaanse nationaliteit.
Er bestaat geen Antilliaanse nationaliteit. Een ieder die is geboren op de eilanden Saba, St. Eustatius, Bonaire, Aruba, het Nederlandse gedeelte van Sint Maarten en Curaçao krijgt bij geboorte de Nederlandse nationaliteit.
Deze juridische basis is de reden waarom alle plannen van dit kabinet en vorige kabinetten om het vrije personenverkeer binnen het Koninkrijk aan banden te leggen bij de rechter schipbreuk leden en zullen blijven leiden.

Dit is een klassiek voorbeeld waarom radicalisme en polarisatie toeneemt. De beleidsmakers en de verantwoordelijke bestuurders weten gewoonweg niet waarover ze het hebben. Er wordt maar wat stemmingmakend aangerommeld. En er worden tegenstellingen verzonnen die er gewoonweg niet zijn.
Dat handige ondernemers hier op inspelen en hun kans grijpen om een graantje mee te pikken uit de subsidieruif kan ik nog begrijpen, maar dat de meerderheid van het college zich hiervoor leent vind ik een veeg teken aan de wand.

Intussen houdt de heer Wilders de gemoederen steeds bezig. Het merkwaardige beeld doet zich voor dat het Nederlandse Kabinet er tegen is dat Wilders zijn mening uit. Maar zich niet distantieert van de inhoud of in het verhaal de juiste nuances aanbrengt. Ook niet in Purmerend.
In feite voedt het kabinet daardoor de mening het inhoudelijk eens te zijn met Wilders. Ondertussen ook het broeien en gisten in de samenleving daardoor zijn vrije loop latend.

Dezelfde lafheid deed zich ook voor op Curaçao. De heer Brinkman (PVV) deed scherpe uitspraken over corruptie en het te koop zetten van de eilanden. Zijn collega Tweede Kamerleden hebben zich openlijk van deze uitspraken gedistantieerd, om ondertussen in de wandelgangen tegen Brinkman te zeggen: "het is goed dat iemand dat eens een keer hardop zegt".

Het is juist deze hypocriete houding van de politici van de landelijke partijen die een eventuele polarisatie en radicalisering in de hand werken.

Algemeen Bestuur artikelen