HomeNieuwsAlgemeen BestuurPlan van aanpak voor behoud oorlogsmonumenten in gemeente Purmerend

Plan van aanpak voor behoud oorlogsmonumenten in gemeente PurmerendStadspartij/Beemster Polder Partij heeft een initiatiefvoorstel ingediend met betrekking tot het oorlogsmonument op het perceel Zuiderweg 41 te Zuidoostbeemster.
In dit voorstel stelt zij dat in de gemeente meerdere oorlogsmonumenten aanwezig zijn. Eén van deze monumenten is het ‘Monument voor Geallieerde Vliegers’ op het perceel Zuiderweg 41 te Zuidoostbeemster. Dit oorlogsmonument staat op particuliere grond en wordt volledig particulier beheerd.  Deze situatie maakt het monument bijzonder en daarom wordt voorgesteld om met de eigenaar mee te denken over de toekomst van dit monument.

Gezien de cultuurhistorische en maatschappelijke waarde van oorlogsmonumenten is het wenselijk dat de oorlogsmonumenten voor de toekomst behouden en ongeschonden blijven, en dat de mogelijkheid tot herdenken blijft bestaan.

Stadspartij-BPP heeft dan ook voorgesteld dat bestaande oorlogsmonumenten in de gemeente voor de toekomst behouden en ongeschonden moeten blijven en er zo gelegenheid blijft tot herdenking bij het monument.

Na een positieve behandeling door de gemeenteraad heeft het college aangegeven dat zij het initiatief ondersteunt om de intentie uit te spreken dat oorlogsmonumenten in de gemeente behouden en ongeschonden moeten blijven en dat er gelegenheid moet blijven tot herdenking bij de monumenten.

Deze intentie is thans omgezet in een plan van aanpak dat aan de gemeenteraad is voorgelegd voor het behoud van (in ieder geval) het oorlogsmonument op het perceel Zuiderweg 41 te Zuidoostbeemster. Behandeling van het plan van aanpak vindt vanavond 15 mei 2024 plaats in de raadscommissie Algemeen.

Overzicht oorlogsmonumenten in Purmerend

In het plan van aanpak is een inventarisatie  te vinden van alle oorlogsmonumenten en herdenkplekken in gemeente Purmerend die gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog.
Naast de gevraagde oorlogsmonumenten zijn er in de gemeente Purmerend vijf Stolpersteine (herdenksteentjes bij bijvoorbeeld woonhuizen van slachtoffers van het nationaalsocialisme rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog). Ook staat er in de wijk Wheermolen een bronzen beeldje van Anne Frank. Dit beeldje is in 1998 aangekocht door gemeente Purmerend en is daarmee gemeentelijke eigendom. Dit beeldje en de Stolpersteine zijn volledigheidshalve aan het overzicht inventarisatie van oorlogsmonumenten toegevoegd.

Op basis van de inventarisatie wordt in het plan van aanpak voorgesteld om voor de volgende drie oorlogsmonumenten nader onderzoek te verrichten om te bezien of ook daadwerkelijk nadere actie nodig is:

– Oorlogsmonument op het perceel Zuiderweg 41 te Zuidoostbeemster

– Plaquette in de Johannes de Doperkerk (Jisperweg 55) te Westbeemster

– Plaquette kerkplein te Westbeemster

De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met voorliggend plan van aanpak en op basis daarvan
€ 6.000,- beschikbaar te stellen om voor drie oorlogsmonumenten nader onderzoek te verrichten.

Algemeen Bestuur artikelen