HomeNieuwsWelzijnPlan tot uitbreiding medisch centrum Novawhere

Plan tot uitbreiding medisch centrum Novawhere

Novawhere
Het college van B&W heeft besloten het bouwplan tot uitbreiding van het medisch centrum Novawhere mogelijk te maken. Dit door het bestemmingsplan ten voordele van dit plan te wijzigen.
Hiermee wordt een uitbreiding van dit centrum mogelijk. Hier waren destijds plannen toe, maar nog niet in een voldoende concreet stadium. Nu zijn deze plannen wel concreet.
De Zorgzircel heeft een aanvraag om een vergunning voor de uitbreiding ingediend. De Zorgcirkel wil eenlaagse nieuwbouw aan de oostkant van het bestaande woonzorgcentrum realiseren.
ln deze nieuwbouw worden huísartsenpraktijken gevestigd, met circa 16 spreekbehandelkamers (verhuizen vanuit de wijk) en een fysiotherapiepraktijk (verhuist binnen het gebouw).
De apotheek (De Meeuw) verhuist vanuit haar huidige vestiging in de wijk (Meeuwstraat 2) naar Novawhere en komt inpandig in een nieuwe afgesloten ruimte waar momenteel parkeren onder het gebouw plaats vindt.
De Zorgcirkel heeft de buurt geïnformeerd tijdens een inloopavond. Hier is posítief op de plannen gereageerd.
Op korte termijn worden de ontwerpen van de besluiten met bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Als er geen zienswijzen worden ingediend tegen het plan dan kan het plan voortvarend worden vastgesteld.

Welzijn artikelen