HomeNieuwsSociale ZakenOptreden tegen onrechtmatige bewoning en gebruik

Optreden tegen onrechtmatige bewoning en gebruik

woonfraude
Burgemeester en wethouders gaan gebruikmaken van de mogelijkheid die de  Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 biedt om bestuurlijke boetes op te leggen bij overtreding van artikel 7 en 30 van de Huisvestingswet:
‘het zonder vergunning onttrekken woningen aan de woonmarkt.’

De boetes kunnen worden opgelegd voor het zonder huisvestingsvergunning in gebruik geven en nemen van een vergunningplichtige woonruimte en voor het zonder vergunning onttrekken en voor andere doeleinden gebruiken van aangewezen woonruimte.

Met de boetes kan worden opgetreden tegen onrechtmatige bewoning bij illegale onderverhuur, doorverhuur of overbewoning. Maar ook tegen onrechtmatig gebruik voor andere doeleinden, zoals de woning gebruiken voor prostitutie of hennepteelt.

Sociale Zaken artikelen