HomeNieuwsSociale ZakenOpnieuw een financiële blunder van dit college

Opnieuw een financiële blunder van dit college

platzakDenk je dat Purmerend alles heeft gehad dient het volgende ‘foutje’ zich al weer aan.
Naar nu blijkt, uit een brief van Wethouder Daan, is er een fout gemaakt bij het opgeven van het aantal ingeschreven werknemers bij een sociaal werkbedrijf. Alleen de WSW-ers die werken via Baanstede zijn door de gemeente Purmerend opgegeven. (WSW Wet Sociale Werkvoorziening)
Bij het opgeven van het aantal werknemers i.v.m. te verkrijgen vergoeding vanuit het rijk, heeft men vergeten de werknemers mee te tellen die bij andere bedrijven dan Baanstede  werkzaam zijn.

De verkeerde opgave is door niemand gezien, zelfs de accountant is het ontgaan. Die accountant moet nota bene een expliciete goedkeurende verklaring erop afgeven i.v.m. het verkrijgen van de rijkstoelage.
Het gaat om de controle van het jaar 2008. Nu kan het zelfs zo zijn, als het ministerie vasthoudt  aan het door Purmerend opgegeven aantal, dat er voor het jaar 2008 geld terugbetaald moet worden.  Dit bedrag kan wel oplopen tot 700.000 euro.
Op basis van de gegevens van 2008 krijgt Purmerend voor 2010 ook 500.000 euro te weinig, maar moet ondertussen de kosten wel betalen. 

Het college heeft nu bezwaar ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar of het ministerie de foute opgave van Purmerend in een bezwarenprocedure zal rechtzetten valt nog te bezien.
Ook hoopt Purmerend erop dat de minister wel zal betalen omdat de gemeente kan aantonen dat de niet opgegeven middelen wel zijn uitgegeven.

 Door het college zijn nu de volgende acties ondernomen

1       Het college is inmiddels bij de minister in bezwaar gegaan tegen de beschikking

2       In het bestuur van WerkVoorzieningSchap  Zaanstreek-Waterland zijn maatregelen besproken om als deelnemende gemeenten samen een deel van de pijn te dragen.

3       Getracht wordt een deel van de kosten voor 2010 vrij te spelen door kosten uit 2009 alsnog ten laste van het participatiebudget over dat jaar te brengen.

4       Bestudeerd wordt nog de mogelijkheid om in de jaarrekening vrijkomende middelen door een meevallende bijdrage aan Baanstede te bestemmen voor de lasten van WSW over 2010.

 Als het allemaal niet mocht lukken zal dit ‘foutje’ een gat slaan in de begroting van 2010, waar een nieuw college en raad met de oplossing voor mag komen.

Sociale Zaken artikelen