Milieu
Home Nieuws Milieu Op weg naar aardgasvrij wonen

Op weg naar aardgasvrij wonen

Gasvrij1
Gasvrij pilotwoningen Overwhere foto Stadspartij

Hoewel men het belang inziet van het tegengaan van klimaatverandering door de overstap op groene energiebronnen (76% vindt dit in enige mate belangrijk), vertaalt dit zich niet automatisch naar steun voor de transitie naar aardgasvrije woningen in 2050 (49% steunt dit beleid in enige mate en we zien verschillen tussen groepen). Niet iedereen wil en kan op dezelfde manier mee in deze transitie. Het is van belang dat hier op het gebied van beleid tijdig aandacht voor is en om te voorkomen dat dit leidt tot een groeiende ongelijkheid tussen groepen.

Steun voor dit beleid is sterker in de groep hoger opgeleiden en bij mensen die makkelijker kunnen rondkomen. Diezelfde groepen lopen gemiddeld vaker voorop in het overwegen van aardgasvrije alternatieven voor hun woning, terwijl ouderen en alleenstaanden daarin juist vaker achter in lijken te lopen.

Over het onderzoek

Dit rapport is de eerste in een reeks te verschijnen verkennende studies over de energietransitie vanuit burgerperspectief. Dit deel richt zich op aardgasvrij wonen. Het onderzoek is gebaseerd op de kwantitatieve analyse van een grootschalig survey.

De dataverzameling, analyses en uitwerking van dit rapport zijn uitgevoerd voor de huidige coronacrisis. De invloed van deze crisis op opvattingen met betrekking tot klimaat en klimaatmaatregelen (waaronder het streven naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050) kan niet worden uitgesloten.

Een deel van de mensen zal, naar verwachting, beslissingen die grote investeringen vragen, zoals woningverduurzaming, voor het moment uitstellen. De verschillen die dit rapport signaleert tussen het ervaren belang van de energietransitie, het tegengaan van klimaatverandering in brede zin en de steun voor meer specifieke maatregelen (in dit geval het aardgasvrij beleid) blijven actueel. Hetzelfde geldt voor de verschillen die dit rapport signaleert tussen sociaal-demografische groepen in zowel draagvlak, als in het overwegen van aardgasvrije alternatieven. Bepaalde groepen in de samenleving lopen in het overwegen van aardgasvrije alternatieven verder voorop dan andere groepen. Het is mogelijk dat, als gevolg van de crisis, de groep die om uiteenlopende redenen dreigt achter te lopen zal blijven groeien.

Lees HIER het rapport

Milieu artikelen

Burgers gevraagd om kwaliteit kleine wateren te meten

Natuur & Milieu roept samen met de andere partijen jong en oud op om op www.vangdewatermonsters.nl een meetkit te bestellen en wateronderzoek te doen...

Miljoen gratis bomen voor klimaat en biodiversiteit

Nieuwe campagne MEER BOMEN NU van start. Heel Nederland kan meedoen. Stichting Nationale Boomfeestdag, Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda slaan de handen ineen om...

Groene initiatieven in Noord-Holland gezocht

Netwerkplatform Groen Kapitaal is op zoek naar groene initiatieven die de biodiversiteit in Noord-Holland vergroten. Initiatiefnemers kunnen zich nu aanmelden voor de Gouden Roerdomp 2020...

1 miljoen euro voor meer biodiversiteit langs Noord-Hollandse kanalen

Het is niet alleen mooi wandelen of fietsen langs oevers met bloeiende planten en rijke rietkragen: ze hebben ook een belangrijke functie voor de...

Op weg naar aardgasvrij wonen

Hoewel men het belang inziet van het tegengaan van klimaatverandering door de overstap op groene energiebronnen (76% vindt dit in enige mate belangrijk), vertaalt...

Ingrijpende wijziging afval inzamelen voorlopig geparkeerd

In een memo aan de gemeenteraad, laat wethouder Van Meekeren weten dat het op korte termijn invoeren van een ingrijpende manier van afval inzamelen...

Rekenkamer: ‘Aardgasvrije wijken, te hoge verwachtingen gewekt’

Het Programma Aardgasvrije Wijken draagt in de huidige vorm onvoldoende bij aan de doelstellingen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om...

Inzet houtige biomassa ‘voorlopig prima’

Houtsnippers foto Stadspartij Prof. Dr Wim C. Turkenburg hield op 27 januari j.l. tezamen met andere deskundigen een voordracht over...