HomeNieuwsWelzijnOntwikkeling Pop- en Cultuurpodium P3

Ontwikkeling Pop- en Cultuurpodium P3

Pdrie
De raad heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht van Pop- en Cultuurpodium P3 aan de gemeente Purmerend. P3 wordt een breed muziekcentrum waar in elk geval Pop- en Cultuurpodium P3 en de Muziekschool Waterland onderdeel van uitmaken, maar waarbij ook over een samenwerking gesproken zal worden met diverse andere (particuliere) partijen.
De begroting is kaderstellend voor het project en te behalen financiële voordelen kunnen worden gebruikt voor investeringen. Het college gaat de benodigde aanpassingen aan het pand uitwerken om Muziekschool Waterland een volwaardige plek te kunnen geven, het achterstallige onderhoud weg te werken en de zichtbaarheid en horeca te verbeteren.
In 2016 sprak de gemeente met het bestuur van P3 af om te onderzoeken hoe Pop- en Cultuurpodium P3 weer financieel gezond kan worden, waarbij het aanbod beter aansluit bij de behoefte in Purmerend. Een eigendomsoverdracht aan de gemeente, veranderingen van de interne organisatie en het imago van P3 en aanpassingen aan het pand zijn hiervoor nodig. Om de muziekschool in P3 te kunnen huisvesten, is een verbouwing noodzakelijk. Door onder andere verplaatsing van de kantoorruimte van P3, aanpassing van de oefenruimtes en het aanbrengen van een lift wordt ruimte gemaakt voor de muziekschool.
26 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, PvdA, Gemeentebelangen Purmerend
9 stemmen tegen: VVD, Ouderenpartij AOV Purmerend, SP, PVV

foto Stadspartij

Welzijn artikelen