HomeNieuwsSociale ZakenOnorthodoxe maatregelen nodig voor 'granieten bestand'

Onorthodoxe maatregelen nodig voor ‘granieten bestand’

Er zijn onorthodoxe maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat mensen die langdurig in de bijstand zitten weer aan het werk gaan. De brancheorganisatie voor duurzame inzetbaarheid Oval pleit voor een Deltaplan voor bijstandsgerechtigden.

De besten
Van alle mensen in de bijstand, is een grote groep van ruim 140 duizend mensen langer dan 5 jaar afhankelijk van de uitkering. Dat bleek onlangs uit onderzoek van de Argumentenfabriek die cijfers van het CBS analyseerde. Het geld dat gemeenten ontvangen om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen, is niet voldoende en daarom richten zij zich vaak op de 10 tot 15 procent ‘besten’, de mensen die met een beetje hulp vlot uit de bijstand uitstromen.

Eenzaamheid
De rest, mensen die meer hulp nodig hebben, blijven dus achter de geraniums zitten, aldus Oval. De gevolgen hiervan zijn, naast het persoonlijke leed, vaak eenzaamheid, verslechterde gezondheid, armoede en risico op criminaliteit. Uit de cijfers blijkt dat 80% van de mensen in de bijstand psychische en lichamelijke problemen heeft. Voor hen is meer nodig dan een cursus solliciteren of een beetje begeleiding. Oval denkt dat maatwerk, en innovatieve constructies nodig zijn om deze mensen uit het ‘granieten bestand’ te trekken.

Doelgroepenregister
De groep mensen die afhankelijk is van de bijstand, gaat de komende tijd groeien doordat de jongeren die vroeger in de Wajong kwamen en oud-Wsw’ers nu ook onder de Participatiewet gaan vallen. Voor deze groep is het banenplan gecreëerd waarbij werkgevers en overheid voor 125 duizend banen zorgen voor de groep zwakkeren op de arbeidsmarkt, de zogeheten garantiebanen. Om voor deze banen in aanmerking te komen, moeten mensen in het doelgroepenregister opgenomen worden. ‘Gewone’ bijstandsgerechtigden komen hier niet in. Oval denkt dat het openstellen van dit register voor mensen die langer dan vijf jaar in de bijstand zitten, een steun in de rug voor hen kan zijn. Oval roept gemeenten, andere overheden en politiek op meer geld uit te trekken en dat geld ook te oormerken voor deze specifieke groep.

 

Sociale Zaken artikelen