HomeNieuwsWelzijnOnderzoek naar milieurisico's kunstgrasvelden

Onderzoek naar milieurisico’s kunstgrasvelden

SportFlevostraatSpurd
Woensdag 11 oktober besteedde het tv-programma Zembla aandacht aan de mogelijke milieurisico’s die kunnen ontstaan door het gebruik van rubbergranulaat in de onderlaag van kunstgrasvelden.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan onderzoek doen naar de milieurisico’s van rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Spurd en gemeente Purmerend houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en wachten de uitkomsten van dit onderzoek af.
Kunstgrasvelden in Purmerend
Een kunstgrasveld bestaat uit een toplaag met daaronder een onderbouw samengesteld uit een drukverdelend doek, een laag van lava en rubbergranulaat en een zandlaag. Uit het gebruikte rubbergranulaat in de onderlaag zouden volgens het tv-programma stoffen vrij kunnen komen die in de bodem en het water terecht kunnen komen, waaronder zink. De kunstgrasvelden in Purmerend zijn aangelegd conform de geldende richtlijnen en kwaliteitseisen. Spurd laat de aanleg van kunstgrasvelden uitvoeren door aannemers die Milieu ISO 14001 gecertificeerd zijn.
Eerder onderzoek naar gezondheidsrisico’s
Zembla maakte eerder een uitzending over mogelijke risico’s van kunstgrasvelden voor de gezondheid van sporters. Het RIVM heeft dit toen onderzocht en geconcludeerd dat het risico voor de gezondheid bij sporten op kunstgrasvelden praktisch verwaarloosbaar is.

foto: Spurd

Welzijn artikelen