HomeNieuwsAlgemeen BestuurOmnibusenquête 2022 met accent op sociaal-maatschappelijke zaken

Omnibusenquête 2022 met accent op sociaal-maatschappelijke zaken

Sociale cohesie in voormalige gemeente Beemster hoger dan in voormalig Purmerend


De Omnibusenquête 2022 is gericht op het Maatschappelijk domein. Aan bod komen onder meer vrijwillige inzet, bewegen en sport, contacten in de buurt, mantelzorg, gezondheid, eenzaamheid, werk en inkomen en discriminatie.
Het is voor het eerst sinds de fusie dat de enquête ook is afgenomen in de Beemster.

Sinds 1990 houdt de gemeente Purmerend de omnibusenquête. In een omnibusenquête worden meerdere onderwerpen aan de inwoners voorgelegd. Afwisselend is de omnibusenquête het ene jaar gericht op onderwerpen behorend bij het Maatschappelijk domein en het andere jaar gericht op onderwerpen behorend bij het Ruimtelijk domein en domein Bedrijfsvoering en Diensten.

Enkele constateringen

De resultaten in dit onderzoek hebben betrekking op de nieuwe gemeente. Vergelijking met het verleden is alleen mogelijk voor de voormalige gemeente Purmerend. De respons op de internet enquête was 65%.

Twee op de vijf inwoners zetten zich vrijwillig in voor de maatschappij. Twee derde van de inwoners voldoet aan de landelijke beweegrichtlijn; bijna drie op de vijf sporten wekelijks. Voor een kwart van de inwoners heeft de afgelopen coronacrisis nu nog invloed op de mate waarin ze bewegen en/of sporten.

Een op de vijf volwassen inwoners geeft mantelzorg. De sociale cohesie is in de Beemster hoger dan in overig Purmerend. Bijna een op de tien inwoners voelt zich (zeer) ernstig eenzaam; dit sluit aan bij het landelijke beeld. Het merendeel van de inwoners kan (vrij) makkelijk rondkomen; 17% heeft hier (enigszins) moeite mee. Als gevolg van de coronacrisis kan 13% minder goed rondkomen dan voor de crisis.

De uitslagen van de omnibusenquête worden gebruikt bij het signaleren van trends in de samenleving. Ook kunnen de uitkomsten helpen bij het opstellen van gemeentelijk beleid.

Lees HIER de volledig enquête

Algemeen Bestuur artikelen