HomeNieuwsAlgemeen BestuurNoord-Holland helpt Zaanstad met bestrijding ondermijning

Noord-Holland helpt Zaanstad met bestrijding ondermijning

Zaansgtad
De provincie Noord-Holland draagt € 50.000 bij aan een proef in Zaanstad om ondermijning van de overheid te bestrijden.
De pilot komt voort uit een provinciaal project dat de kwaliteit en integriteit van het lokaal bestuur moet versterken.
Uit het project moet blijken wat de provincie kan doen om het lokaal bestuur weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit. Ook moet duidelijk worden hoe bestuurders en ambtenaren moeten handelen als zij te maken krijgen met deze vorm van criminaliteit. Subsidiëring van pilots over dit onderwerp moet hierin helderheid geven.
Zaanstad maakt als eerste gemeente gebruik van de subsidiemogelijkheid en betaalt zelf ook € 50.000 aan de proef. De pilot dient als voorbeeld hoe gemeenten ondermijning kunnen tegengaan.
Glazenwassers
De gemeente Zaanstad is vestigingsplaats van veel glazenwassersbedrijven die verantwoordelijk zouden zijn voor misstanden en incidenten verspreid over Noord-Holland.
De gemeente wil een barrière opwerpen door invoering van een vergunningplicht voor vestiging van deze bedrijven en intensivering van de handhaving en het toezicht daarop. Hiermee wil de gemeente ondermijnende activiteiten tegengaan en ervoor zorgen dat bonafide glazenwassers niet langer lijden onder de activiteiten van malafide glazenwassers.
Naast het aanbieden van enkele handreikingen, wil de gemeente de opgedane kennis en ervaringen overdragen aan andere Noord-Hollandse gemeenten.

foto Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur artikelen