HomeNieuwsWelzijnNoord-Holland draagt bij aan beter cultuuronderwijs op de basisschool

Noord-Holland draagt bij aan beter cultuuronderwijs op de basisschool


De provincie Noord-Holland neemt deel aan het programma Cultuureducatie met kwaliteit 2017-2020.

Met het programma willen Rijk, provincie en gemeenten de kwaliteit van het cultuuronderwijs in het basisonderwijs bevorderen.

Het ministerie van OCW stelt tussen 2017-2020 jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar voor een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het primair onderwijs in Nederland. Gemeenten en provincies die deelnemen matchen dit bedrag.

Voor Noord-Holland is er 763.802 euro per jaar beschikbaar. De provincie draagt jaarlijks 250.000 euro bij. Het resterende bedrag, 513.802 euro, moet worden gematcht door de Noord-Hollandse gemeenten. Het college van Gedeputeerde Staten onderschrijft het programma en zet zich in het benodigde budget voor Noord-Holland bijeen te brengen.  Jack van der Hoek, gedeputeerde Cultuur, heeft namens de provincie Noord-Holland de intentieverklaring ondertekend waarin de deelname aan de regeling is vastgelegd.

Gedeputeerde Van der Hoek: “Het is belangrijk dat kinderen de kans krijgen hun creativiteit en talenten te ontwikkelen. Dit kan door cultuur al in het basisonderwijs een vaste plek te geven in het lesprogramma. Met dit programma worden cultuurmakers en scholen geholpen om cultuureducatie op een hoger niveau te brengen met passende en inspirerende activiteiten en lessen.”

Stichting Plein C is aangewezen als de instelling die voor Noord-Holland een aanvraag kan indienen bij het Fonds van Cultuurparticipatie, die de regeling uitvoert. Plein C gaat in samenwerking met scholen, culturele instellingen en gemeenten het  programma voor Noord-Holland opstellen.

Welzijn artikelen