HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningNajaar 2008 besluit over nieuw woonwagenterrein

Najaar 2008 besluit over nieuw woonwagenterrein

woonwagen.jpgDe gemeenteraad van Purmerend zal eind 2008 een besluit nemen over een nieuw te bouwen woonwagenterrein. In het voorjaar van 2007 deed het college van burgemeester en wethouders van Purmerend het voorstel om een vijfde woonwagenterrein in de bocht van de Verzetslaan te bouwen. Toen de bewoners van de omringende straten massaal in actie kwamen, trok de wethouder zijn voorstel weer in. Sindsdien is het gemeentebestuur op zoek naar een nieuwe locatie voor een vijfde woonwagenkamp.

Op dit moment telt Purmerend vier woonwagenterreinen. De Slaperdijk, de Purmerdijk (beide Purmer-Noord), de Veenweidestraat (Gors) en de jongste aan de Akropolishof (Weidevenne). De woonwagenbewoners vinden dat ze op de huidige terreinen te weinig ruimte hebben en hebben er bij het gemeentebestuur op aangedrongen meer ruimte te krijgen. De huidige terreinen kunnen niet verder groeien, waardoor bouwen op een andere locatie noodzakelijk is.

Op dit moment worden de bestaande woonwagenterreinen geïnventariseerd om te bepalen hoe groot het nieuw te bouwen terrein zal worden. Zodra de omvang van dat terrein bekend is, zal een geschikte locatie worden gezocht. In het najaar van 2008 zal de gemeenteraad een besluit nemen over een voorstel van het college van B&W. Vermoedelijk zal eerst het forum Stedelijke Ontwikkeling en Beheer een advies uitbrengen over het voorstel.

In april 2007 heeft een delegatie van de gemeenteraad, samen met wethouder Engels (wonen) de vier bestaande woonwagenkampen bezocht. Geconcludeerd werd dat er te veel woonwagens op één terrein staan en dat die aantallen verminderd moeten worden. Op het terrein van de Slaperdijk is eind 2007 al een plek vrijgekomen. Op die plek is, zonder toestemming van de gemeente, een tourcaravan geplaatst. Wethouder Engels heeft na een gesprek met de woonwagenbewoners besloten de tourcaravan te gedogen. Inmiddels heeft de bewoner van de tourcaravan op diezelfde plek, geheel tegen de afspraken in, een woonwagen geplaatst. De gemeente onderzoekt op dit moment of zij een dwangsom kan opleggen of bestuursdwang kan toepassen.

Ruimtelijke Ordening artikelen