HomeNieuwsVerkeer en VervoerMRA Doorfietsroutes 'nieuwe snelwegen' van de regio

MRA Doorfietsroutes ‘nieuwe snelwegen’ van de regio

Foto Stadspartij-BPP


Een netwerk van bijna 500 kilometer aan brede en veilige fietspaden in de regio: dat is de ambitie met de MRA Doorfietsroutes. In 2035 moet ongeveer 475 kilometer aan prettige, herkenbare en goed verlichte fietspaden zijn gerealiseerd in de MRA-deelregio’s Zaanstreek-Waterland, Amstelland-Meerlanden en Amsterdam, kortom: het grondgebied van de gemeenten in de Vervoerregio Amsterdam. De Regioraad van de Vervoerregio heeft het uitvoeringsprogramma inmiddels vastgesteld.

De MRA Doorfietsroutes zijn de fietsroutes die autoritten op de korte afstanden kunnen vervangen. Door deze routes extra veilig, breed en verlicht te maken, zullen inwoners en bezoekers van de regio vaker de fiets gebruiken dan de auto, is de gedachte.

‘Nieuwe snelwegen van de regio’

‘Wat mij betreft worden de doorfietsroutes de nieuwe ‘snelwegen’ van onze regio’, zegt Marja Ruigrok, als wethouder in Haarlemmermeer lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio en van het MRA-platform Mobiliteit. ‘Door brede fietspaden heb je meer ruimte voor fietsen met verschillende snelheden.’

Alleen fietspaden zijn niet voldoende, zegt Ruigrok. ‘Met de Green Deal Fiets werken we ook aan goede voorzieningen als recreatiepunten, schuilmogelijkheden en stallingen. Maar ook aan fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden voor werkgevers en het stimuleren van fietsen bij kinderen. De fiets wordt hiermee een steeds beter alternatief.’

Kwaliteitseisen

De meeste fietspaden in het beoogde netwerk liggen er al. Deze paden krijgen een ‘upgrade’, zodat ze voldoen aan de kwaliteitseisen van de doorfietsroute. Zo moet een doorfietsroute vier meter breed zijn bij tweerichtingsverkeer. Op dit moment voldoet 30% van de fietspaden in het netwerk aan de eisen.

De ambitie om te komen tot een ‘samenhangend en hoogwaardig regionaal fietsroutenetwerk’ is onderdeel van de MRA Agenda, de inhoudelijke basis van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam.

Meer informatie

Op de website wijnemenjemee.nl vindt u meer informatie over de MRA Doorfietsroutes en de aanpak van het uitvoeringsprogramma.

Verkeer en Vervoer artikelen