HomeNieuwsWelzijnMoties Stadspartij t.b.v. Luilak en Sportraad aangenomen

Moties Stadspartij t.b.v. Luilak en Sportraad aangenomen

geld4
Vorig jaar besloot de raad om vanaf 2011 € 250.000 te bezuinigen op subsidies.
Het college heeft dit besluit in opdracht van de raad uitgewerkt, waardoor minder subsidie wordt verstrekt aan sport, kunst en cultuur. De raad besprak maandag 28 juni in een extra vergadering van de commissie Samenleving de bezuinigingsmaatregelen. Op de tribune was veel publiek aanwezig, waaronder acht insprekers die gebruik maakten van hun spreekrecht.

Het college legde uit dat bezuinigingen zorgvuldig tot stand moeten komen. Dat betekent dat besluiten op tijd moeten worden genomen en aangekondigd. Vertegenwoordigers van kunstencentrum Wherelant, het voortgezet onderwijs, Muziekschool Waterland, het Purmerends Museum en de culturele commissie voor basisonderwijs hielden in de commissie een kort betoog over de noodzaak van cultuureducatie, voor zowel basis- als voortgezet onderwijs.

Behalve de SP waren de fracties in de gemeenteraad het eens met de uitgangspunten en criteria van het college. Over de concrete bezuinigingsvoorstellen was men minder eensgezind.
Kritiek was er van verschillende zijden op de bezuinignen bij de Sportraad, de cultuureducatie, het Cultureel Jongeren Paspoort en het Luilak Dance Event.

Motie Luilak
De Stadspartij diende in de raadsvergadering van 1 juli jl. een motie in die het houden van het Luilak Dance Event in het Leeghwaterpark zou moeten continueren. Het college wilde hierop 19.500 euro bezuinigen door het Event te verplaatsen naar P3. Volgens de Stadspartij, die hierin werd gesteund door een advies van de politie, is dat veel te risicovol qua overlast. Bovendien is het Event juist door het in het Leeghwaterpark te houden uitgegroeid tot een zeer succesvol gebeuren.
De motie werd door een meerderheid van de raad gesteund!

Motie Sportraad
Het college rommelde wat met de cijfers zodat er verwarring ontstond over het structurele subsidiebedrag voor de Sportraad tot nu toe. Het college stelde voor om de subsidie te verlagen naar ca. 1.600,- De Stadspartij voerde aan dat de Sportraad van grote maatschappelijk waarde is gebleken voor Purmerend en dat tegen zeer geringe kosten. Uiteindelijk nam de meerderheid van de raad de motie van de Stadspartij over om de Sportraad voor 2011 € 5.000,- te geven. Of dit voldoende is om de Sportraad redelijkerwijs nog te kunnen laten functioneren zal uit nader overleg nog moeten blijken.

Motie Cultuureducatie
Een aantal oppositiepartijen kwamen met een motie om het beëindigen van de subsidie aan Wherelant voor cultuureducatie op een ingewikkelde manier boven de markt te houden. De meerderheid van de raad betoogde dat juist was besloten dat de criteria waarop de subsidie wordt beëindigd glashelder zijn, dus dat verwarring stichten onnodig was. Uiteindelijk werd de motie dan ook afgewezen.

Motie Cultureel Jongeren Paspoort
Het AOV kwam met een motie om de bezuiniging op het CJP terug te draaien. Het AOV vreest dat het CJP door de bezuiniging voor jongeren in Purmerend zal worden afgeschaft. Het college betoogde dat het om een subsidie gaat voor het bureau dat de CJP aanvragen regelt. En dat het dus nog maar de vraag is of dit tot het afschaffen van het CJP in Purmerend leidt. Onduidelijk bleef tijdens de discussie wat de bezuiniging op het bureau voor het CJP nu werkelijk zal betekenen voor de jongeren.
Uiteindelijk wees een meerderheid van de raad de motie af.

Pijnlijke verdere ingrepen komende jaren
Het college liet er geen twijfel over bestaan dat voor komende jaren nog meer pijnlijke ingrepen moeten worden verwacht. In een bericht dat u hier kunt lezen wordt dit verder duidelijk gemaakt.

ZIE OOK:

 

Welzijn artikelen