HomeNieuwsWelzijnMotie van afkeuring BPP over ontbreken beloofde oplossingen gezondheidscentrum Middenbeemster

Motie van afkeuring BPP over ontbreken beloofde oplossingen gezondheidscentrum Middenbeemster

Peter Heerschop en Nico de Lange
foto Stadspartij-BPP

De Beemster Polder Partij (BPP) heeft op 12 oktober een Motie van afkeuring over het ontbreken van de beloofde concrete oplossingen voor het gezondheidscentrum in Middenbeemster in stemming gebracht.

Na een oproep op Facebook van één van de insprekers was de publieke tribune vol!
De inspraak aan het begin van de agenda ging over het teleurstellende proces rondom de realisatie van een Gezondheidscentrum door de initiatiefnemers Beemster Gezond. Zij zijn al ruim 5 jaar hierover in gesprek met het College van Beemster. Dat gesprek was toen op initiatief van het College is gestart!

De Beemster Polder Partij (BPP) heeft bij voortduring de urgentie tot realisering van een Gezondheidscentrum uitgesproken tijdens de behandeling van de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster. De andere partijen zagen dit toen niet als urgent.

Amendement om concrete oplossingen te bevorderen

In mei van dit jaar waren ook de ander partijen blijkbaar wel doordrongen van deze noodzaak en toen is er raadsbreed een Amendement aangenomen om met de direct belanghebbenden van het gebied van het gezondheidscentrum in overleg te treden en hiervoor in een voortgangsreportage in September met concrete oplossingen te komen.

Teleurstellende MEMO

Op 17 augustus heeft de Raad van Beemster een MEMO ontvangen met deze voortgangsrapportage. Daarin staat dat er een gesprek is geweest met diverse betrokkenen en dat was het. Wel werden de raadsleden uitgenodigd voor een besloten themabijeenkomst op 27 september waarin kennis kon worden genomen van de variantenstudie en in om een werksessie mee te draaien aan ruimtelijke, programmatische en financiële knoppen.

De BPP fractieleden waren bij deze themabijeenkomst aanwezig. Net zoals fractieleden van andere partijen. Ook de raadsleden van Purmerend waren hierbij uitgenodigd. Er werd in deze bijeenkomst met geen woord gesproken over het gezondheidscentrum. Integendeel, hierover werd het gesprek uit de weg gegaan. Vanuit diverse partijen werd hierop verontwaardigd gereageerd en afkeuring geuit.  Wel werd er een ‘tombola’ van nieuwe aspecten over de realisatie verteld over een mogelijke realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC) in de wijk de Keyser.

Motie van afkeuring door BPP

Daarop heeft de BPP besloten dat een als enige middel om de afkeuring ondubbelzinnig te laten blijken een Motie van afkeuring noodzakelijk is om het college van Beemster er van te doordringen van de urgentie tot realisatie van een Gezondheidscentrum Beemster.

De afkeuring met name omdat het college ons inziens niet aan de opdracht van 19 mei heeft voldaan. Op 12 oktober heeft de BPP deze Motie van afkeuring in stemming gebracht.

De fracties van VVD Beemster, CDA, D66 en PvdA/GL stemde hiermee NIET in. Zij vonden dat het college voldoende stappen genomen hebben en refereerden hierbij naar een MEMO van 5 oktober van wethouder Zeeman die blijkbaar voor hen voldoende is om vertrouwen te hebben in het verdere proces. De urgentie van de situatie zien ze blijkbaar niet in.

De BPP zit uiteraard niet stil. In het verkiezingsprogramma van Stadspartij-BPP staat de realisering  van een gezondheidscentrum als speerpunt genoemd.

Welzijn artikelen