HomeNieuwsWelzijnMoslimjongeren presenteren zich aan gemeente

Moslimjongeren presenteren zich aan gemeente

De stichting Moslimjongeren Purmerend (MJP) heeft zich donderdag 18 september gepresenteerd aan de gemeente Purmerend. Tijdens het raadsforum Algemene Zaken meldde enkele jonge bestuursleden zich in de raadszaal. MJP wil Purmerendse jongeren bij elkaar brengen om radicalisering zoals deze voorkomt in de grote steden van Nederland te voorkomen.

MJP heeft op dit moment negen leden tussen de 20 en 28 jaar oud. Deze jongeren studeren bijna allemaal en zijn allen opgegroeid in Purmerend. MJP wil jongeren aan een baan of een studie helpen. Daarnaast wil de MJP ervoor zorgen dat de jongeren een beter beeld krijgen van de politie. De groepering is niet alleen gericht op moslimjongeren. Zij willen zich ook inzetten voor niet-moslims. De doelgroep waar MJP zich op richt zijn jongeren tussen de 12 en 25 jaar.

Omdat MJP nog maar net is opgericht, heeft zij nog geen concrete resultaten geboekt. Tot eind 2008 krijgt MJP subsidie van het ministerie van VROM in het kader van ‘Ruimte voor Contact’. Na 2008 hoop MJP subsidie te ontvangen van de gemeente Purmerend om haar activiteiten voort te zetten. MJP benadrukte tijdens het raadsforum dat zij een sociaal-maatschappelijke organisatie is en geen religieuze beweging. "Blijft het des te opvallender dat de hoofdorganisatie Moslimjongeren Nederland (MJN) wel vanuit de religie werkt en daardoor veel met moskeebesturen overleg voeren en thema-avonden organiseren met het geloof als belangrijkste item," zegt Mario Hegger (Stadspartij).

Dreiging

In antwoord op vragen van de Stadspartij tijdens het forum antwoordde een woordvoerder van MJP dat in Purmerend geen sprake is van dreigende religieuze radicalisering. Wel is er steeds meer dreiging van jongeren die zich veel op straat bevinden. MJP wil dit aanpakken door direct in contact te treden met die jongeren. Opvallend was dat MJP niet samenwerkt met organisaties die zich al inzetten tegen jongerenoverlast, zoals CLUP en Streetcornerwork. Hegger ziet liever een andere aanpak dan die van MJP. "Laat eerst vanuit een brede discussie met organisaties en politiek uit Purmerend naar voren komen of er een probleem is en of hierbij een speciale aanpak is verreist als het project van Moslimjongeren Purmerend. Als de organisatie vanuit hun werkzaamheden kan aantonen dat er een duidelijke behoefte is en stappen zijn genomen kan altijd per project bekeken worden in samenhang met andere projecten of er subsidie kan worden verstrekt. Verder staat het iedere organisatie vrij om activiteiten uit te voeren in een stad."

 

In het najaar van 2007 had het college van burgemeester en wethouders al een subsidie toegezegd aan de moslimjongeren. Op verzoek van de gemeenteraad is deze subsidietoezegging weer ingetrokken. De raad wist vrijwel niets over MJP en vond dat de subsidieaanvraag ‘uit de lucht kwam vallen’. Of de raad voor 2009 wel subsidie gaat toekennen aan MJP is nog niet duidelijk.

Welzijn artikelen