HomeNieuwsMilieuMetropoolregio Amsterdam gaat voor regionaal warmtenet

Metropoolregio Amsterdam gaat voor regionaal warmtenet

StadserwarmingBio
Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam gaan zich gezamenlijk inzetten om een regionaal warmtenet te realiseren. Maar liefst 25 partijen tekenden hiertoe op 4 juni 2015 op het provinciehuis in Haarlem een samenwerkingsovereenkomst.

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een overschot aan (industriële) warmte, die nu onbenut in de lucht of het oppervlaktewater verdwijnt. De MRA is met zijn dichte bevolkingsgraad en bedrijvigheid ideaal om slimme en warmtenetten aan te leggen. Grote én kleine producenten kunnen hier hun warmte aan leveren en vele huishoudens en bedrijven kunnen hiervan profiteren.

Win-win
De 25 partijen die de overeenkomst hebben ondertekend, gaan zich samen inzetten om deze restwarmte te gebruiken voor de centrale verwarming en warm tapwater van woningen en bedrijven. Energie die anders verloren gaat, wordt zo hergebruikt. Dat is beter voor het milieu én voor de regionale economie. Gedeputeerde Ralph de Vries: “Iedereen kan hiervan profiteren. Goede betaalbare energievoorziening voor bedrijven en huishoudens en het biedt een kans voor duurzame bedrijvigheid in het gebied. Tegelijkertijd leidt het ook tot een verbetering van de leefomgeving en luchtkwaliteit.”

Belemmeringen wegnemen
Binnen de MRA zijn er al veel lokale initiatieven op het gebied van warmtenetten, maar in de praktijk is het lastig om die ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. Dat komt niet alleen door financiële obstakels, maar ook door vragen over leveringszekerheid of keuzevrijheid.  De samenwerkende partijen zijn ervan overtuigd dat zij die obstakels kunnen wegnemen en een gezonde en langdurige exploitatie van een regionaal warmtenet mogelijk is. Gedeputeerde Ralph de Vries: “Door als aanbieders, afnemers, overheden en gebiedseigenaren samen een visie te formuleren, kun je slimme, betaalbare en betrouwbare oplossingen vinden die voor alle betrokkenen interessant zijn.”

Programmaregisseur
Een van de belangrijkste eerste stappen binnen de samenwerkingsovereenkomst is de aanstelling van een onafhankelijke warmteregisseur die vanuit de uitvoeringsorganisatie van de Amsterdam Economic Board het programma verder gaat uitwerken en het aanspreekpunt wordt voor de regio. Kersverse regisseur Jan van der Meer: “ Metropoolregio Amsterdam heeft forse ambities met warmte. Dat wordt alleen maar een succes als we er gezamenlijk onze schouders onder zetten. We moeten het willen, het moet financieel haalbaar zijn en we streven naar tevreden klanten. Bedrijven, tuinders, huurders en particulieren verdienen een eerlijke prijs voor warmte. In Nijmegen heb ik ondanks vele barrières met succes een warmtenet gerealiseerd. Met dezelfde gedrevenheid ga ik nu in de metropoolregio aan de slag.”

Stadsverwarming Purmerend is deelnemende partij
De partijen die de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend zijn: AEB Amsterdam, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, Amsterdam Economic Board, Cofely Nederland, Eneco Warmte en Koude, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amstelveen, Gemeente Amsterdam, Gemeente Beverwijk, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Heemskerk, Gemeente Uithoorn, Gemeente Velsen, Gemeente Zaanstad, Greenport Aalsmeer, HVC, Nuon Warmte, OCAP, Omgevingsdienst IJmond, Provincie Noord-Holland, Stadsverwarming Purmerend, TATA Steel IJmuiden BV, Ennatuurlijk en Veolia. Daarnaast hebben elf woningcorporaties een ‘letter of intent’ getekend.

Milieu artikelen