HomeNieuwsSociale ZakenMensen met financiële zorgen eerder in beeld voor hulp

Mensen met financiële zorgen eerder in beeld voor hulp

Schuldhulpverlening

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan. De NVVK ontwikkelde daarom samen met energieleveranciers en drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars een convenant.

Op dinsdag 10 november tekenden de zes koepelorganisaties, waaronder de VNG, het landelijke Convenant Vroegsignalering schulden.

Convenant Vroegsignalering schulden

Het convenant vergemakkelijkt de samenwerking tussen deze partijen. De leveranciers geven zorgelijke betalingsachterstanden op vaste lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering vanaf 1 januari door aan de gemeenten.

Die nemen vervolgens contact op met de betrokkenen om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te gaan werken.

Hoe werkt het? 

 • Vanaf 1 januari 2021 kan iedere Nederlander die betalingsachterstanden van 30 tot 100 dagen heeft bij een de woningcorporatie, zorgverzekeraar, energieleverancier of drinkwaterbedrijf een uitnodigingsbrief, telefonisch contact of bezoek verwachten van de gemeente voor hulp bij financiële problemen

 • Voordat de gemeente in actie komt kijkt de corporatie, zorgverzekeraar, energieleverancier en drinkwaterbedrijf op een proactieve manier met de inwoner naar een oplossing voor de betalingsproblemen

 • Als de proactieve manier niets oplevert en het afgesproken aantal dagen verstreken is, zijn de leveranciers verplicht de gemeente te informeren over de betalingsproblemen van klanten

 • Op haar beurt is de gemeente straks verplicht om als zij het signaal krijgt, contact te zoeken met de inwoner met betalingsachterstand om passende hulp aan te bieden.

 • Een inwoner mag zelf de keuze maken om in te gaan op het aanbod van de gemeente om over de betalingsproblemen in gesprek te gaan. De gemeente koppelt terug naar de leverancier wat de uitkomst van haar actie is

 • Het nieuwe landelijke Convenant zorgt ervoor dat een gemeente in één keer alle benodigde afspraken kan maken met de vier ‘vaste lasten-partners’ (woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterleveranciers).

Wettelijke plicht tot actie bij betaalachterstanden 

De verplichting is opgenomen in de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), die op 1 januari van kracht wordt. Veel gemeenten zijn nu al actief op het gebied van vroegsignalering. De ervaringen van deze gemeenten zijn positief.

Waarom een convenant? 

 • Het voordeel van een landelijk convenant is dat niet iedere gemeente of iedere woningcorporatie, zorgverzekeraar of energieleverancier en drinkwaterbedrijf lokale afspraken hoeft te maken

 • Het doel van deze methode van ‘vroegsignalering’ is dat mensen met schulden of een risico hierop eerder in beeld komen en passende hulp krijgen

 • Nu is de praktijk nog dat mensen zo’n 5 jaar aarzelen voor ze hulp vragen. Dan zijn er vaak gemiddeld 14 schuldeisers en is het schuldbedrag opgelopen tot gemiddeld 40.000 euro

De convenant-ondertekenaars ondersteunen als koepelorganisaties het landelijk convenant Vroegsignalering door een oproep te doen aan partijen en gemeenten om massaal aan te sluiten bij het convenant voor een landelijke aanpak vroegsignalering.

Ondertekenaars convenant

Het convenant is in nauw onderling overleg van de onderstaande partners tot stand gekomen.

 • Marco Florijn namens de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociale kredietverlening en bewindvoering

 • Leonard Geluk namens de VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 • Martin van Rijn namens Aedes, vereniging van woningcorporaties

 • Medy van der Laan namens Energie Nederland, branchevereniging voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen

 • Peter van der Velden namens Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland

 • Dirk Jan van den Berg namens Zorgverzekeraars Nederland, behartigt de belangen van zorgverzekeraars

Het convenant werd dinsdag 10 november virtueel ondertekend.

Meer informatie

Kijk op www.vng.nl/schulden voor meer informatie over onder andere de Wgs

Sociale Zaken artikelen