Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer
Home Nieuws Verkeer en Vervoer Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

De overheden die zijn verenigd in MRA-Elektrisch (MRA-E) gaan samen met het Rijk zorgen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De rijksoverheid is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met zes regio’s, die samen het land bestrijken. MRA-E is een van deze regio’s.
Sinds 2012 werken de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam en Almere aan het stimuleren van elektrisch vervoer, onder de naam MRA-Elektrisch. Zij doen dit voor ongeveer tachtig gemeenten in de drie provincies.
Belangrijke rol overheden
In 2030 rijden in heel Nederland naar verwachting zo’n twee miljoen elektrische auto’s. De komende drie jaar trekt het Rijk 15 miljoen euro uit om de samenwerking in de zes regio’s te versnellen. Voor de regio die MRA-E bestrijkt, gaat het om 2,2 miljoen euro.
‘Dit levert veel slagkracht op, hard nodig voor een succesvolle uitrol van het openbare laadnetwerk’, zegt gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland. ‘Ongeveer 70% van de elektrische rijders moet op straat laden. Voor overheden is dus een belangrijke rol weggelegd. De zes regio’s zorgen er nu samen voor dat al die noodzakelijke laadpunten er komen.’
MRA-E voorbeeld voor andere regio’s
MRA-E dient als voorbeeld voor de andere regio’s, waar een vergelijkbare samenwerking wordt opgezet. Elke regio stelt een Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL) op. In dit plan van aanpak staat bijvoorbeeld hoeveel extra laadpunten naar verwachting nodig zijn en hoe snel die kunnen worden geplaatst. Het gaat om de volgende zes regio’s:
  1. Noord-Holland, Flevoland en Utrecht (MRA-E)
  2. Groningen, Friesland en Drenthe
  3. Overijssel en Gelderland
  4. Noord-Brabant en Limburg
  5. Zuid-Holland en Zeeland
  6. G4-steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht
Lof van staatssecretaris
In januari uitte staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infractructuur en Waterstaat al haar lof over de samenwerking binnen MRA-E. ‘Heel inspirerend om te zien dat er zulke sterke samenwerkingsverbanden zijn ontstaan. Elektrisch rijden wordt het nieuwe normaal. Dat betekent dat je je auto net zo makkelijk moet kunnen laden als je mobiele telefoon.’

Verkeer en Vervoer artikelen

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...

Doorfietsen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden. Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen...

Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

De overheden die zijn verenigd in MRA-Elektrisch (MRA-E) gaan samen met het Rijk zorgen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De...

Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden. De ruimte die dan...

Raad van State: wetsvoorstel differentiatie van parkeertarieven via uitstoot nutteloos

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de  Gemeentewet wijzigt in verband met de ‘differentiatie van...

A8 richting Amsterdam afgesloten voor groot onderhoud; 12 juli tot 11 augustus 2020

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Boskalis van zondag 12 juli tot dinsdag 11 augustus groot onderhoud uit aan de snelweg A8. Tussen de N246...