HomeNieuwsSociale ZakenMeer gemeenten verwerpen akkoord langdurige zorg

Meer gemeenten verwerpen akkoord langdurige zorg

socialezorg1
Ook Zwolle zegt ‘nee’ tegen het akkoord tussen VNG-bestuur en staatssecretaris Van Rijn over de langdurige zorg. Bijzonder, omdat de Zwolse wethouder Erik Dannenberg (Wmo, CDA) namens de VNG heeft onderhandeld. In Wijk bij Duurstede heeft de raad het college opgedragen het akkoord te verwerpen. De Groningse wethouder Visscher adviseert haar college ditzelfde te doen.

Deze gemeenten stellen, zoals ook Haarlemmermeer en Leiden dat eerder deden, dat het resultaat te ver afstaat van de resolutie waarmee de VNG-leden haar bestuur eind november op pad stuurden.

Meer budget
Doorslaggevend argument voor Zwolle om tegen te stemmen is dat de budgetkorting op de huishoudelijke zorg (40%) en begeleiding (25%) overeind blijft, stelt coördinerend portefeuillehouder sociaal domein Nelleke Vedelaar (PvdA). De gemeenten hadden het VNG-bestuur in een resolutie nadrukkelijk meegegeven dat, als de persoonlijke verzorging niet alsnog bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zou worden ondergebracht, op zijn minst de korting op de budgetten fiks naar beneden moest.

Tegemoetkoming te minimaal
Zwolle kan nu niet sturen op het ontdubbelen en kan geen schotten wegnemen, verduidelijkt Vedelaar. Het te krappe budget leidt ertoe dat Zwolle haar burgers minder ondersteuning kan geven. Onwenselijk en onverantwoord, vindt Zwolle. ‘De tegemoetkoming van het ministerie is te minimaal en de bezuinigingen op de zorg te fors.’

Unaniem verworpen
Het Zwolse college heeft het resultaat unaniem verworpen. Haar collega-wethouder Dannenberg, die namens de VNG de onderhandelingsleider was, heeft volgens haar vooral geluisterd naar wat het college van het resultaat vond. ‘We hebben het stuk feitelijk en zakelijk behandeld.’

Onverantwoord
De gemeente Groningen besluit, zoals veel colleges, dinsdag of zij het het onderhandelingsresultaat ja dan nee zal verwerpen. Wethouder Jannie Visscher (Wmo, SP), zal haar zes collega’s adviseren tegen te stemmen. ‘De uitkomst van de onderhandelingen staan ? in negatieve zin ? erg ver af van de resolutie. Het is onder deze voorwaarden ondoenlijk en onverantwoord om als gemeenten de Wmo uit te voeren.’

Tegenstrijdige beweging
De beweging is ook zo tegenstrijdig, benadrukt een geïrriteerde Visscher, tevens dossiertrekker Wmo van de G32. ‘Het kabinet wil bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, met behulp van ondersteuning als dat nodig is, maar in de budgetten daarvoor wordt flink gesneden.’ Alleen al de budgetkorting op de huishoudelijke zorg betekent voor Groningen dat er  6,4 miljoen euro minder kan worden besteed. Dat burgers meer zelf moeten betalen, zit er voor een groot deel van de Groningers niet in. ‘65 procent van de Groningers die nu huishoudelijke zorg krijgen, zit op een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum.’

Burgers de dupe
Hoe de korting op begeleiding uitpakt in euro’s omgerekend, is nog ongewis, maar Visscher vreest ook hier het ergste. Ze kan nu nog niet inschatten wat de gevolgen voor de burgers zullen zijn, ze weet alleen dat de budgetkortingen ten koste van de burgers zullen gaan, constateert Visscher. Zij tekent daarbij aan dat Groningen, maar ook andere gemeenten, er financieel niet bepaald warmpjes bijzitten. De Wmo is niet de enige financiële kostenpost.

Motie
In Wijk bij Duurstede heeft de gemeenteraad het college via een motie opgedragen het resultaat te verwerpen en VNG en het kabinet om meer budget te vragen. De gemeente kan en wil de risico’s niet dragen, zo vindt een ruime raadsmeerderheid.

Onderhandelingen heropenen
Als een meerderheid van de gemeenten het resultaat verwerpt, vindt Vederlaar dat er opnieuw moet worden onderhandeld. De vraag is welke ruimte er nog is, maar als het blijft zoals het nu is, legt de Zwolse wethouder de verantwoordelijkheid voor de zorg aan de burgers neer bij de staatssecretaris. Als gemeente kan zij die met dit pakket niet nemen.

Sociale Zaken artikelen