Milieu
Home Nieuws Milieu Meer biodiversiteit in bermen

Meer biodiversiteit in bermen

 

Bekijk HIER de video van Jouw Noord-Holland over sinusmaaien (YouTube).

De provincie Noord-Holland beheert kilometers aan bermen langs haar wegen en vaarwegen. Dat biedt kansen om de biodiversiteit in Noord-Holland te versterken.
De provincie hanteert daarom strikte richtlijnen voor het bermbeheer. De groenzones langs de provinciale infrastructuur bestaan uit meer dan 2000 hectare grond. Dit is ongeveer de oppervlakte van een middelgrote gemeente als Enkhuizen. De bermen zijn vooral bedoeld als uitwijkmogelijkheid voor automobilisten en als waterafvoer van de weg. Maar minstens zo belangrijk is de ecologische functie en waarde ervan.
Door een mix van grassen, kruiden, struiken en bomen zijn de bermen in Nederland namelijk een belangrijke leefomgeving voor insecten en vlinders. De provincie wil deze plekken behouden en waar mogelijk versterken. Immers, in veel gebieden vormen de bermen belangrijke verbindingen tussen bestaande natuur, en zijn het de laatste “vluchtheuvels” voor natuur (omdat er bijvoorbeeld in industriegebieden naast liggen).
Meer biodiversiteit
De gebiedsaannemers in de provincie Noord-Holland zorgen goed voor onder andere het beheer van de bermen en de oevers. Iedere aannemer geeft op een andere manier invulling aan het beheer en daarmee aan de biodiversiteit van de bermen en oevers. Hierdoor zien de bermen er in de provincie verschillend uit en is de biodiversiteit ook verschillend per gebied.
Om meer uniformiteit in het bermbeheer te krijgen, zijn er heldere richtlijnen voor de gebiedsaannemers opgesteld. Zo moet tijdens het onderhoud direct duidelijk zijn of er bijvoorbeeld wel of niet ingezaaid kan worden. Of op welke manier de bermen gemaaid moeten worden. Zo kunnen de bermen en oevers zich optimaal ontwikkelen, wat zorgt voor een bloeiende biodiversiteit.

Milieu artikelen

Bewonersinitiatieven hondenbeleid Weidevenne, De Gors en Wheermolen

Bewonersgroepen in de wijken Wheermolen, De Gors en Weidevenne (HOP-commissies), kwamen eind 2019 met plannen om de regels voor het uitlaten van honden te...

Berekening toont aan: Slim veehouderijpakket oplossing klimaatcrisis in landbouw

Hervorming van de Nederlandse veeteelt leidt tot 89 procent minder broeikasgassen in de sector en een dramatische afname van stikstofuitstoot. Dit blijkt uit een...

Stop per direct met de bijstook van biomassa in kolencentrales

Milieuorganisaties Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds, en de Natuur en Milieufederaties roepen minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat op...

Verduurzamen eigen woning financieel onaantrekkelijk

Zonder aanvullend beleid zal de bijdrage van huiseigenaren aan het halen van het Klimaatakkoord fors minder zijn dan waar de overheid nu mee rekent....

Wob: Wiebes blijft grote vervuilers subsidiëren op kosten van mkb

Niet de 12 grootste vervuilers uit de staal-, olie en chemische industrie, maar vooral mkb-bedrijven als fietsfabrikanten en koekjesfabrieken draaien op voor de verduurzaming...

Bewoners maken van Westerdraay een groen pareltje in Overwhere

In de zoektocht naar mogelijke woningbouwlocaties kwam twee jaar geleden de Westerdraay in beeld. Een grasveld, ingeklemd tussen de Beemster Ringvaart, de Overweerse Polderdijk...

Meer biodiversiteit in bermen

  De provincie Noord-Holland beheert kilometers aan bermen langs haar wegen en vaarwegen. Dat biedt kansen om de biodiversiteit in Noord-Holland te versterken. De provincie hanteert...

Een vijfde Nederlanders verandert mening over aardgas door corona

Steeds minder mensen in Nederland vinden het een goed idee om van het aardgas af te gaan. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van HIER. In...