kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Meer betaalbare en duurzame woningen in Noord-Holland

Meer betaalbare en duurzame woningen in Noord-Holland

BouwHA
Foto Stadspartij
De provincie Noord-Holland wil dat er de komende jaren veel betaalbare en duurzame woningen beschikbaar komen. Zij gaat gemeenten met raad en daad helpen om de flinke ambitie op het gebied van wonen waar te maken. Dat staat in de definitieve Woonagenda die is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten.
Vooral in het zuiden van de provincie is de druk op de woningmarkt groot, maar ook in andere regio’s wil de provincie dat er snel nieuwe woningen komen. De provincie bouwt deze overigens niet zelf, maar zorgt door kennis, geld en betere regelgeving dat gemeenten en woningcorporaties meer en sneller kunnen bouwen.
Uit onderzoek blijkt dat er in Noord-Holland veel potentiële bouwlocaties zijn. Maar ruim aanbod leidt niet automatisch tot meer productie. De provincie gaat daarom gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties helpen door kennis, geld of capaciteit aan te bieden. Ook komt er een bouwambassadeur die gaat helpen met de versnelling van de woningbouw in Noord-Holland. De provincie kijkt vooral naar woningbouw op plekken waar dat ruimtelijk goed past en waar zaken als infrastructuur al goed geregeld zijn. Ook moet het aanbod zoveel mogelijk aansluiten op de vraag van verschillende doelgroepen en wordt goed gekeken naar bestaande woningbouw.
Duurzaam bouwen
Naast het aanjagen van de productie, staat duurzaamheid ook centraal in de Woonagenda. De provincie stimuleert daarom duurzame woningbouw en hergebruik van bouwmaterialen. Daarnaast wil zij dat in bouwplannen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. Voor nieuwbouw maakt de provincie hierover afspraken met gemeenten in woonakkoorden. Ook levert de provincie concreet advies via het Servicepunt Duurzame Energie.
Gemeenten en woonakkoorden
Zodra Provinciale Staten instemt met de Woonagenda, kunnen gemeenten in Noord-Holland verder met hun plannen. Afspraken over ambities, mogelijke locaties en projecten leggen zij vast in woonakkoorden. Ook kunnen gemeenten daarin hun plannen op elkaar afstemmen. De provincie helpt hen daarbij, bijvoorbeeld door het aanbieden van een dashboard met recente cijfers over woningbouw en woningbehoefte op gemeenteniveau.

Foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen

Bevolking MRA groeide in 2020, maar groei vlakt af

De bevolking van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2020 minder gegroeid dan een jaar eerder. Vooral in de grootste gemeenten komt dat door...

Purmerend verwelkomt partners in ontwikkelingsopgave Stationsgebied

Purmerend heeft gekozen voor de combinatie BURA urbanism/LOLA landscape architects als bureaus voor de ontwikkeling van het gebied rond de Waterlandlaan tot woon-werkwijk. Daarnaast...

Rijk en regio in gesprek over woningbouw en bereikbaarheid

De rijksoverheid deelt de ambities van de samenwerkende overheden in Noord-Holland en Flevoland op het gebied van woningbouw en de randvoorwaarden die daarvoor nodig...

Historiserende nieuwbouw aan Slotplein

De gemeente heeft op woensdag 25 november 2020 een overeenkomst ondertekend met projectontwikkelaar Pakhuis Real Estate B.V. voor de ontwikkeling van 31 appartementen in...

Start bestemmingsplanprocedure voormalige PostNL-locatie

In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat er hard is gewerkt aan de nieuwe invulling van de PostNL locatie. Het bouwplan...

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...