HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningMeer betaalbare en duurzame woningen in Noord-Holland

Meer betaalbare en duurzame woningen in Noord-Holland

BouwHA
Foto Stadspartij
De provincie Noord-Holland wil dat er de komende jaren veel betaalbare en duurzame woningen beschikbaar komen. Zij gaat gemeenten met raad en daad helpen om de flinke ambitie op het gebied van wonen waar te maken. Dat staat in de definitieve Woonagenda die is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten.
Vooral in het zuiden van de provincie is de druk op de woningmarkt groot, maar ook in andere regio’s wil de provincie dat er snel nieuwe woningen komen. De provincie bouwt deze overigens niet zelf, maar zorgt door kennis, geld en betere regelgeving dat gemeenten en woningcorporaties meer en sneller kunnen bouwen.
Uit onderzoek blijkt dat er in Noord-Holland veel potentiële bouwlocaties zijn. Maar ruim aanbod leidt niet automatisch tot meer productie. De provincie gaat daarom gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties helpen door kennis, geld of capaciteit aan te bieden. Ook komt er een bouwambassadeur die gaat helpen met de versnelling van de woningbouw in Noord-Holland. De provincie kijkt vooral naar woningbouw op plekken waar dat ruimtelijk goed past en waar zaken als infrastructuur al goed geregeld zijn. Ook moet het aanbod zoveel mogelijk aansluiten op de vraag van verschillende doelgroepen en wordt goed gekeken naar bestaande woningbouw.
Duurzaam bouwen
Naast het aanjagen van de productie, staat duurzaamheid ook centraal in de Woonagenda. De provincie stimuleert daarom duurzame woningbouw en hergebruik van bouwmaterialen. Daarnaast wil zij dat in bouwplannen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. Voor nieuwbouw maakt de provincie hierover afspraken met gemeenten in woonakkoorden. Ook levert de provincie concreet advies via het Servicepunt Duurzame Energie.
Gemeenten en woonakkoorden
Zodra Provinciale Staten instemt met de Woonagenda, kunnen gemeenten in Noord-Holland verder met hun plannen. Afspraken over ambities, mogelijke locaties en projecten leggen zij vast in woonakkoorden. Ook kunnen gemeenten daarin hun plannen op elkaar afstemmen. De provincie helpt hen daarbij, bijvoorbeeld door het aanbieden van een dashboard met recente cijfers over woningbouw en woningbehoefte op gemeenteniveau.

Foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen