kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Meer betaalbare en duurzame woningen in Noord-Holland

Meer betaalbare en duurzame woningen in Noord-Holland

BouwHA
Foto Stadspartij
De provincie Noord-Holland wil dat er de komende jaren veel betaalbare en duurzame woningen beschikbaar komen. Zij gaat gemeenten met raad en daad helpen om de flinke ambitie op het gebied van wonen waar te maken. Dat staat in de definitieve Woonagenda die is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten.
Vooral in het zuiden van de provincie is de druk op de woningmarkt groot, maar ook in andere regio’s wil de provincie dat er snel nieuwe woningen komen. De provincie bouwt deze overigens niet zelf, maar zorgt door kennis, geld en betere regelgeving dat gemeenten en woningcorporaties meer en sneller kunnen bouwen.
Uit onderzoek blijkt dat er in Noord-Holland veel potentiële bouwlocaties zijn. Maar ruim aanbod leidt niet automatisch tot meer productie. De provincie gaat daarom gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties helpen door kennis, geld of capaciteit aan te bieden. Ook komt er een bouwambassadeur die gaat helpen met de versnelling van de woningbouw in Noord-Holland. De provincie kijkt vooral naar woningbouw op plekken waar dat ruimtelijk goed past en waar zaken als infrastructuur al goed geregeld zijn. Ook moet het aanbod zoveel mogelijk aansluiten op de vraag van verschillende doelgroepen en wordt goed gekeken naar bestaande woningbouw.
Duurzaam bouwen
Naast het aanjagen van de productie, staat duurzaamheid ook centraal in de Woonagenda. De provincie stimuleert daarom duurzame woningbouw en hergebruik van bouwmaterialen. Daarnaast wil zij dat in bouwplannen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. Voor nieuwbouw maakt de provincie hierover afspraken met gemeenten in woonakkoorden. Ook levert de provincie concreet advies via het Servicepunt Duurzame Energie.
Gemeenten en woonakkoorden
Zodra Provinciale Staten instemt met de Woonagenda, kunnen gemeenten in Noord-Holland verder met hun plannen. Afspraken over ambities, mogelijke locaties en projecten leggen zij vast in woonakkoorden. Ook kunnen gemeenten daarin hun plannen op elkaar afstemmen. De provincie helpt hen daarbij, bijvoorbeeld door het aanbieden van een dashboard met recente cijfers over woningbouw en woningbehoefte op gemeenteniveau.

Foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen

Een sociale huurwoning zoeken verandert

De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in vijftien gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gaat veranderen. De verandering is nodig om huishoudens met...

Locatie Karekietpark in ontwikkeling

Karekietpark ideeën bron gemeentenieuws Het Karekietpark is één van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt in het Karekietpark al veel:...

Plan voor 340 woningen in Kwadijkerpark

Begin mei heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een intentieovereenkomst met de Prinsenstichting, woningstichting Rochdale en gebiedsontwikkelaar AM. In deze overeenkomst...

Advies omgeving inrichting Karekietpark: een gebied met een hart

Het zijn op dit moment rare tijden. De coronamaatregelen hebben effect op ons allemaal. Zowel privé als zakelijk ziet de invulling van de dag...

Woningcorporaties bouwen 80.000 sociale huurwoningen met belastingkorting

Woningcorporaties maken ruimschoots gebruik van de korting op de verhuurderheffing als ze betaalbare huurwoningen bouwen. De komende vijf jaar bouwen ze 80.000 sociale huurwoningen...

BPD en Intermaris slaan handen ineen voor bouw 4.000 woningen in Hoorn en Purmerend

Cees Tip en Harm Jansen foto nieuws Intermaris Op vrijdag 8 mei zetten Cees Tip van Intermaris en Harm Janssen...

Wijkvernieuwing start met renovatie flat D’Rode Garrels

D'Rode Garrels foto Stadspartij Intermaris werkt samen met de gemeente aan een Globaal Ontwikkelplan voor de wijk Wheermolen-Oost. In dit...

Helft minder sociale huurwoningen door verhuurdersheffing

Bouwplaats foto Stadspartij De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurdersheffing, heeft tot gevolg dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen....