HomeNieuwsAlgemeen BestuurMaandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

BeemPurm
De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren. Beide gemeenteraden hebben in 2018 het intentiebesluit tot bestuurlijke fusie genomen. Op basis hiervan zijn inwoners van Beemster en Purmerend gevraagd aan te geven wat zij belangrijke waarden vinden die ze aan de nieuwe gemeente mee willen geven.

Deze waarden krijgen een plek in een herindelingsontwerp, een formeel document waarin de aanleiding van en draagvlak voor de fusie, de financiën en de ambities van de nieuwe gemeente zijn verwoord. De raden van Beemster en Purmerend besluiten eind september over dit herindelingsontwerp en daarmee over de fusie.
Gesprek over thema’s
 Een afvaardiging van beide gemeenteraden komt in een klankbordgroep maandelijks bij elkaar om te spreken over thema’s rond de voorgenomen fusie. De klankbordgroep gaat als voorbereiding op de besluitvorming over het herindelingsontwerp op maandag 17 juni 2019 met elkaar in gesprek over de mogelijke financiële gevolgen van de fusie. Bestuurders van beide gemeenten zijn aanwezig en nemen deel aan het gesprek als dat gewenst is.
Notitie over belasting gevolgen inwoners
In een notitie is inzicht gegeven in de mogelijke ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen na de fusie zoals OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De lokale lastendruk is een belangrijk onderwerp voor de besluitvorming over het herindelingsontwerp.
 De klankbordgroep bijeenkomst wordt gehouden in het stadhuis van Purmerend en begint om 19.30 uur. De bijeenkomst is openbaar!

foto Stadspartij

Algemeen Bestuur artikelen