HomeNieuwsWelzijnLuilak Dance Event vraagt extra subsidie

Luilak Dance Event vraagt extra subsidie

luilakdanceevent
De commissie Samenleving praat vanavond over een voorstel van het college om voor 2014 een extra subsidie te geven om het doorgaan van het Luilak Dance Event (LDE) mogelijk te maken.

De gemeenteraad heeft tijdens de Begrotingsbehandeling op 6 en 7 november 2013, naar aanleiding van een daartoe ingediende motie, al besloten dat het Luilak Dance Event (LDE) ook in 2014 door moet gaan.

Indien Stichting Achilles financiële problemen zou ondervinden bij de organisatie in 2014, werd de stichting uitgenodigd om met het college van B en W in gesprek gaan over een oplossing. “Zo nodig komt het college met een voorstel terug naar de raad”, aldus de motie. Om het evenement in 2014 te laten slagen is, naast het reeds beschikbare subsidiebedrag van € 5.000,-, een extra subsidiebedrag nodig van € 12.000,-.

In december 2013 heeft stichting Achilles haar plan voor 2014 gepresenteerd aan wethouder Helm.
Het LDE heeft een toegevoegde waarde voor de stad, zo blijkt uit de evaluatie over het evenement in 2013. Het voorkomt vandalisme tijdens de luilaknacht. Veel jongeren beleven plezier aan het LDE en een grote groep jongeren werkt vrijwillig mee aan de organisatie.

Het bedrag is nodig voor de bekostiging van de huur van een tent, hekwerk en rijplaten als ook beveiliging en promotie.
De prognose van stichting Achilles is dat per 2017 geen gemeentelijke bijdrage meer nodig is. In 2015 wordt er nog een bedrag van € 6.000,-aangevraagd bij de gemeente en in 2016 een bedrag van € 5.500,-.
Deze prognose gaat uit van een hoger aantal betalende bezoekers en een meerdaags evenement op een andere locatie in de stad.

Luilak Dance Event wil in 2017 uitgroeien tot een meerdaags evenement voor alle leeftijden. Het beoogde festivalterrein is bij McDonalds aan de Verzetslaan.De organiserende stichting Achilles moet er een kostendekkend evenement van maken.Voorzitter Ian Hendriks van Achilles denkt dat zoiets kan lukken als het luilakfestival zich niet alleen richt op jongeren, maar op alle Purmerenders. ,,Het moet commerciëler en daarvoor moet het groter worden.’’ In een uiteenlopende programmering moeten alle inwoners ’van 0 tot 99’ iets van hun gading vinden. Luilak Dance Event neemt dan meerdere dagen, maar zal niet zoals andere festivals kampeerders trekken.

Welzijn artikelen