HomeNieuwsWelzijnLokale en regionale media zijn niet te missen

Lokale en regionale media zijn niet te missen

Lokale en regionale media zijn onmisbaar voor de lokale samenleving en democratie. Maar de lokale media kunnen hun functies lang niet overal in Nederland goed uitvoeren. Daarom pleiten de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur voor concrete afspraken, meer samenwerking en een stevigere financiering voor regionale en lokale media.

Dat staat in het advies ‘Lokale media: niet te missen’ dat 12 november 2020 is uitgebracht op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) en de minister voor Media (OCW).

Essentieel voor lokale samenleving en lokale democratie

Lokale en regionale media zijn essentieel voor de lokale samenleving en de lokale democratie. Zo is het voor de democratie noodzakelijk dat lokale media burgers informeren, zodat mensen bijvoorbeeld weloverwogen kunnen besluiten op welke partij ze stemmen. Daarnaast houden lokale media lokale bestuurders scherp en agenderen ze belangrijke maatschappelijke kwesties in de politiek. Ten slotte zorgen lokale media voor verbinding, zowel binnen groepen, bijvoorbeeld binnen een bepaalde wijk of straat, als tussen groepen, zoals tussen verschillende leeftijdsgroepen of groepen met een verschillende afkomst.

Lokale media kunnen functies niet goed uitvoeren

Hoewel deze functies dus essentieel zijn, kunnen lokale media deze lang niet overal in Nederland goed uitvoeren. In de grote en sommige grotere steden gaat het goed met de lokale journalistiek. Maar in minder dichtbevolkte gebieden zijn er te weinig journalisten en kwalitatieve lokale media, is hun financiële positie precair en schiet hun bereik tekort. Vooral het bereik onder jongeren en mensen met een niet-Westerse achtergrond.

Advies

Om die problemen op te lossen pleiten de Raad voor Cultuur en Raad voor het Openbaar Bestuur voor:

  • Duidelijke en concrete afspraken over bereik en kwaliteit met de lokale en regionale media;

  • Meer samenwerking, gemeenten en provincies moeten samenwerking tussen omroepen stimuleren.

  • Een stevigere financiering; de basisfinanciering van lokale omroepen moet meer dan verdriedubbeld worden, van gemiddeld €0,64 per inwoner naar €2 per inwoner. Het totale budget komt daarmee op 31,5 miljoen euro.

Luister hier naar de podcast

In deze podcast wordt in 20 minuten het advies toegelicht door:

  • Miranda de Vries, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en burgemeester van Ettenleur

  • Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur

  • Flip van Willigen, directeur omroep 1Twente

Podcast Lokale media, niet te missen

Audio Player

Reactie minister Slob

Reactie van minister Slob: “Lokale media zijn onmisbaar in onze samenleving. Iedereen moet voldoende goede informatie kunnen krijgen uit zijn directe omgeving. Daarom is het goed dat is gekeken wat zij nodig hebben om hun taken zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.’’

Aanbieding aan minister Slob
Ook de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) maakt zich zorgen over de lokale media, en heeft vandaag het rapport van het Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek uitgebracht. Het advies ‘Lokale media, niet te missen’ van de adviesraden en de handreiking/adviezen van het VNG expertiseteam zijn afgelopen woensdag in een online meeting aangeboden aan minister Slob.

Naar het advies

Lokale en regionale media zijn essentieel voor de lokale samenleving en democratie. Maar de lokale media kunnen hun functies lang …

Publicatie | 12-11-2020

Welzijn artikelen