Welzijn en zorg Welzijn
Home Nieuws Welzijn Lokale en regionale media zijn niet te missen

Lokale en regionale media zijn niet te missen

Lokale en regionale media zijn onmisbaar voor de lokale samenleving en democratie. Maar de lokale media kunnen hun functies lang niet overal in Nederland goed uitvoeren. Daarom pleiten de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur voor concrete afspraken, meer samenwerking en een stevigere financiering voor regionale en lokale media.

Dat staat in het advies ‘Lokale media: niet te missen’ dat 12 november 2020 is uitgebracht op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) en de minister voor Media (OCW).

Essentieel voor lokale samenleving en lokale democratie

Lokale en regionale media zijn essentieel voor de lokale samenleving en de lokale democratie. Zo is het voor de democratie noodzakelijk dat lokale media burgers informeren, zodat mensen bijvoorbeeld weloverwogen kunnen besluiten op welke partij ze stemmen. Daarnaast houden lokale media lokale bestuurders scherp en agenderen ze belangrijke maatschappelijke kwesties in de politiek. Ten slotte zorgen lokale media voor verbinding, zowel binnen groepen, bijvoorbeeld binnen een bepaalde wijk of straat, als tussen groepen, zoals tussen verschillende leeftijdsgroepen of groepen met een verschillende afkomst.

Lokale media kunnen functies niet goed uitvoeren

Hoewel deze functies dus essentieel zijn, kunnen lokale media deze lang niet overal in Nederland goed uitvoeren. In de grote en sommige grotere steden gaat het goed met de lokale journalistiek. Maar in minder dichtbevolkte gebieden zijn er te weinig journalisten en kwalitatieve lokale media, is hun financiële positie precair en schiet hun bereik tekort. Vooral het bereik onder jongeren en mensen met een niet-Westerse achtergrond.

Advies

Om die problemen op te lossen pleiten de Raad voor Cultuur en Raad voor het Openbaar Bestuur voor:

  • Duidelijke en concrete afspraken over bereik en kwaliteit met de lokale en regionale media;

  • Meer samenwerking, gemeenten en provincies moeten samenwerking tussen omroepen stimuleren.

  • Een stevigere financiering; de basisfinanciering van lokale omroepen moet meer dan verdriedubbeld worden, van gemiddeld €0,64 per inwoner naar €2 per inwoner. Het totale budget komt daarmee op 31,5 miljoen euro.

Luister hier naar de podcast

In deze podcast wordt in 20 minuten het advies toegelicht door:

  • Miranda de Vries, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en burgemeester van Ettenleur

  • Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur

  • Flip van Willigen, directeur omroep 1Twente

Podcast Lokale media, niet te missen

Audio Player

Reactie minister Slob

Reactie van minister Slob: “Lokale media zijn onmisbaar in onze samenleving. Iedereen moet voldoende goede informatie kunnen krijgen uit zijn directe omgeving. Daarom is het goed dat is gekeken wat zij nodig hebben om hun taken zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.’’

Aanbieding aan minister Slob
Ook de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) maakt zich zorgen over de lokale media, en heeft vandaag het rapport van het Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek uitgebracht. Het advies ‘Lokale media, niet te missen’ van de adviesraden en de handreiking/adviezen van het VNG expertiseteam zijn afgelopen woensdag in een online meeting aangeboden aan minister Slob.

Naar het advies

Lokale en regionale media zijn essentieel voor de lokale samenleving en democratie. Maar de lokale media kunnen hun functies lang …

Publicatie | 12-11-2020

Welzijn artikelen

Meer bushaltes toegankelijk voor reizigers met beperking

Ongeveer 100 bushaltes in Noord-Holland worden zo aangepast dat reizigers met een beperking er gebruik van kunnen maken. De haltes worden hoger en breder,...

Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Op de Overlanderstraat en de Grotehuysweg in de Purmer Noord wordt regelmatig te hard gereden. Bewoners laten bij voortduring weten dat er dringend snelheid...

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...

Doorfietsen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden. Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen...

Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

De overheden die zijn verenigd in MRA-Elektrisch (MRA-E) gaan samen met het Rijk zorgen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De...

Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden. De ruimte die dan...