HomeNieuwsAlgemeen BestuurLastenverzwaring vooralsnog afgeweerd

Lastenverzwaring vooralsnog afgeweerd

geld208.jpg
De Stadspartij heeft bij de begrotingsbehandeling afgelopen donderdag in de eerste plaats ingezet op het niet doorgaan van lastenverzwaring voor de burgers. Bij de besluitneming over de begroting voor 2010 en 2011 is deze missie van de Stadspartij geslaagd. Er vindt geen verhoging (hoger dan prijsindex) van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) plaats in 2010 en 2011. En er vindt ook geen verhoging (hoger dan prijsindex) plaats van de afvalstoffen- en rioolheffing. Voor de jaren 2012 en 2013 is het nog allerminst zeker of ook voor die jaren de lastenverzwaring kan worden voorkomen.

Lastenverzwaring
Het college van B&W van Purmerend stelde voor lokale lasten voor de burgers via een verhoging van de OZB en de afvalstoffen- en rioolheffing met bij elkaar opgeteld 10% te verhogen.

Voor de gemeentebegroting zou dit een inkomstenbron van in totaal 706.000 euro per jaar extra moeten opleveren. Door her schuiven met andere budgetten kon dit bedrag op een andere manier worden ingevuld. Voor de jaren 2010 en 2011 gaat de lastenverzwaring (hoger dan de prijsindex) dus niet door. Hierdoor zijn overigens wel weer een paar andere pijnpunten, voornamelijk in het onderhoud van de openbare ruimte (wegen en straatmeubilair) ontstaan. "Die zullen in januari 2010 tot de eerste bijgestelde besluiten leiden", zo kondigde wethouder Krieger (openbare ruimte) als verantwoordelijk wethouder aan.

"Achtereenvolgende colleges hebben jarenlang de kop in het zand gestoken waar het de schuldenproblematiek van de Stadsverwarming betreft," vindt Ernst Ankersmit van de Stadspartij. "En nu de banken een geldcrisis hebben veroorzaakt, slaat de financiële crisis voor Purmerend dubbel hard toe."

Duidelijk is dat het vanaf 2012 extra moeilijk zal worden. Dan is duidelijk hoeveel geld de gemeente minder van het Rijk krijgt en zal ook de Stadsverwarming tot nog verdere bezuinigingen leiden, is de verwachting van de Stadspartij. "Vandaar dat het allerminst zeker is wat dit betekent voor lastenverzwaring voor de burgers. De Stadspartij gaat uit van een somber scenario."

P3
Het college stelde ook voor om de subsidie aan de pop- en cultuurpodium P3 met ingang van 2012 met een half miljoen euro te verlagen. Een indrukwekkende lobby onder aanvoering van het management van P3 kwam op gang. Een voorstel van het management om vanaf 2012 zelf ca. 260.000 euro extra inkomsten c.q. bezuinigingen te leveren, werd door de gemeenteraad overgenomen. Dat betekent dat niet een half miljoen euro minder subsidie aan P3 zal worden gegeven maar 260.000 euro. 

Huisbezoek
Een voorstel om het huisbezoek bij de aanvraag van huishoudelijk hulp in alle gevallen mogelijk te maken redde het ook. Het college had eerder aangegeven dat huisbezoek in 30% van de gevallen wenselijk is en binnen de met 30.000 euro voorgestelde verlaging van het budget mogelijk zou blijven. Een meerderheid van de gemeenteraad geloofde het college bij voorbaat niet op dit punt en besloot, zelfs zonder in discussie te gaan met het college, om de bezuiniging ongedaan te maken.

 

ZIE OOK:

05-11-2009 STADSPARTIJ: "Purmerend, van groei naar snoei"

Algemeen Bestuur artikelen