HomeNieuwsWelzijnLandschap Waterland en het Twiske hebben volle spaarpotten

Landschap Waterland en het Twiske hebben volle spaarpotten

hettwiske
De gemeente Purmerend neemt deel in de recreatieschappen Landschap Waterland en het Twiske. Doelstelling van de recreatieschappen is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van recreatie, het tot stand brengen van een evenwichtig natuurlijk milieu en onderhoud van het landschap. Het college neemt kennis van de jaarrrekeningen 2009 en begrotingen 2010, 2011 van het Twiske en Landschap Waterland.

Het weerstandsvermogen van beide recreatieschappen wordt beoordeeld als hoog, wat voor het college reden vormt om de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Purmerend ter discussie te stellen. Ook dringt het college bij Landschap Waterland aan op snelle financiële afwikkeling van de verkoop van Hemmeland.
De Purmerendse gemeenteraad wordt per brief op de hoogte gesteld van de jaarrekeningen en begrotingen.

De brief aan de gemeenteraad kunt u als bijlage lezen.

Welzijn artikelen