HomeNieuwsVerkeer en VervoerLaan der Continenten kan filevrij als de bestuurlijke wil er is.

Laan der Continenten kan filevrij als de bestuurlijke wil er is.

combinatieplaatjetweedecoentunnelenwestrandweg
De dagelijkse files tussen van Purmerend en Amsterdam zijn licht verminderd door de economische crisis. De aangelegde spitsstrook op de A7 van Zaandam tot Purmerend-Zuid heeft in de avondspits in de richting Purmerend zeker ook een bijdrage geleverd.
Toch is het geen reden om tevreden achterover te leunen. Bij de afslag Purmerend-Zuid sta je onderaan de afrit veelal direct in een file richting Weidevenne.  
Ook de Jaagweg is tijdens de spits, in de ochtend naar Amsterdam en in de avond naar Purmerend, een bron van ergernis voor automobilisten.

Als de economische crisis ten einde is zullen ook de verkeersstromen weer snel gaan groeien.
De filedruk zal dan binnen afzienbare tijd weer op het niveau van voor de crisis of mogelijk nog erger zijn.
Zonder ingrijpende maatregelen zullen de inwoners van Purmerend meer tijd moeten reserveren voor het woon-werkverkeer richting Amsterdam of verder.

Om de filedruk op de Jaagweg terug te dringen zal een herinrichting van de Jaagweg onontkoombaar zijn. Bij deze herinrichting moet de vrije busbaan uiteraard behouden blijven.
Het slimmer inrichten van de Jaagweg waarbij voorkomen moet worden dat de bus het overige verkeer één of meerdere malen doorkruist, zal de doorstroming ten goede komen en de filedruk aanzienlijk verminderen.

Het verkeer op de A7 rijdt sinds de komst van de spitsstrook van Zaandam naar Purmerend Zuid redelijk door.
Vanaf  de A7 richting de Weidevenne is de doorstroming echter ronduit slecht.
Onderaan de afrit Purmerend-Zuid richting Weidevenne sta je veelal direct in een file.
Het verbreden van de Laan der Continenten en aanpassing van de daaraan verbonden rotondes moet dan ook een absolute prioriteit krijgen.
De rotondes moeten worden verbreed tot 2 rijstroken die het verkeer voor de diverse richtingen van elkaar scheiden. Het moge duidelijk zijn dat de realisatie van deze aanpassingen niet ten koste mag gaan tot verhoging van overlast voor de omwonenden.

Het vinden van financiële middelen om deze noodzakelijke reconstructies te financieren zal moeten worden onderzocht. De tweede Coentunnel is ook niet zonder slag of stoot van de grond gekomen. De bouw van deze tunnel na jarenlange strijd tot stand gekomen, ook met speciale inzet door de Stadspartij. Tegen de verdrukking in als je er nog eens op terugkijkt.
Ook voor deze belangrijke oplossing tot een betere bereikbaarheid in onze regio heeft de Stadspartij zich dus met woord en daad ingezet. Het actief ijveren voor een betere verkeersdoorstroming op de Laan der Continenten zal als het aan de Stadspartij ligt dus zeker het beoogde resultaat opleveren.

Temeer daar de Stadsregio er nu zelf over kan beslissen. De verkeersinfrastructuur is namelijk voor de Stadsregio Amsterdam een belangrijk onderwerp. De subsidiëring van regionale projecten op het gebied van infrastructuur is een taak die het rijk aan de stadsregio’s heeft toebedeeld. Dus ook de Laan der Continenten valt daar onder als het aan de Stadspartij ligt.
Om grotere mobiliteitsproblemen tot een oplossing te brengen doet de Stadsregio Amsterdam zelf studies of draagt zij bij aan studies van anderen. Het wordt dus tijd dat de Stadsregio aan deze situatie in Purmerend de noodzakelijk aandacht gaat geven.

De Stadspartij acht met het inschakelen van de Stadsregio het oplossen van de files op de Jaagweg en de Laan der Continenten  oplosbaar. Het zal nu, maar zeker ook in de volgende raadsperiode één van de speerpunten van de Stadspartij zijn.

Verkeer en Vervoer artikelen