HomeNieuwsWelzijnKunstgrasvelden sportverenigingen helft goedkoper

Kunstgrasvelden sportverenigingen helft goedkoper

kunstgras (klein).jpgDe Purmerendse sportverenigingen die de komende tijd een kunstgrasveld krijgen, hoeven daaraan minder mee te betalen dan vooraf is vastgesteld. Dat heeft de Purmerendse gemeenteraad bepaald. Tijdens de behandeling van de kadernota, waarin de richtlijnen voor de begroting van 2009 en de jaren erna zijn gegeven, stemde een meerderheid van de raad in met het voorstel van de Stadspartij en de PvdA om de financiële druk voor de sportverenigingen te verzachten.

In juni 2007 bepaalde de gemeenteraad dat drie sportverenigingen een kunstgrasveld moesten krijgen. Wel diende de sportverenigingen 20% van de kosten zelf te dragen. Voor korfbalvereniging KV Purmer kwam dit neer op een eigen bijdrage van 50.000 euro en de voetbalverenigingen Wherevogels en FC Purmerend moesten ieder 100.000 euro op tafel zien te krijgen. Veel van de opbrengsten van de verenigingen, zoals contributies en sponsorgelden, moesten dus geïnvesteerd worden in het eigen kunstgrasveld. Het gevolg was dat de verenigingen noodgedwongen hun contributies moesten verhogen en andere activiteiten moesten laten liggen.

Dat de verenigingen 20% van het kunstgrasveld zelf moeten betalen, komt nog uit de tijd dat de gemeente een tijd onder curatele stond van het Rijk, vanwege een structureel slechte financiële situatie. Omdat de gemeente toentertijd niet veel geld uit mocht geven, moesten verenigingen deel zelf bijdagen aan de kosten van een dergelijk veld. Hoewel de gemeente Purmerend nu al jaren niet meer onder curatele staat, is de 20%-regel voor de verenigingen in stand gebleven.

Dit en het feit dat de verenigingen moeite hebben om het hoofd boven water te houden, gaf voor de Stadspartij de aanleiding om een voorstel in te dienen om de bijdrage van de verenigingen op 0% te stellen. In de aanloop naar de vergadering bleek dat er voor dát voorstel geen meerderheid in de raad was te vinden. Daarom kwam de Stadspartij, dit keer gesteund door de PvdA, opnieuw met een voorstel, om de bijdrage voor de verenigingen te verlagen. Hiermee kon een meerderheid van de raad instemmen. Alleen de VVD en het CDA waren tegen de verlaging.

Welzijn artikelen