HomeNieuwsWelzijnKrieger: "Installatie vergassen ganzen ministerieel aanbevolen"

Krieger: “Installatie vergassen ganzen ministerieel aanbevolen”

boerenganzen op stap.jpg
Het interpellatiedebat over het ganzendrama kreeg een bizarre behandeling in de raadsvergadering. De Stadspartij, GroenLinks en Leefbaar Purmerend 2001 interpelleerden daar het college over de situatie. “Collegewoordvoerder Hans Krieger (dierenwelzijn) maakte een potje van de behandeling en kreeg bijna al een motie van wantrouwen over zich heen,” aldus Stadspartij-fractievoorzitter Ernst Ankersmit.
  

Waar het om gaat kunt u in vorige berichten op deze website vinden. Nadat namens de drie partijen Ernst Ankersmit van de Stadspartij de interpellatie had ingeleid en de vragen had gesteld, kwam dierenwelzijn wethouder Hans Krieger aan het woord. In zijn antwoorden liet hij blijken als wethouder de volle verantwoording voor het gebeuren te nemen en bood daarvoor ook zijn excuus aan. Vervolgens bracht hij al pratende zoveel kromme argumenten in op de gestelde vragen, dat het hele excuus weer verloren ging.

Krieger sprak van een incident, terwijl het toch om alle door Duke Faunabeheer gevangen ganzen gaat. Hij deed net of hij niet wist van het trieste lot van de al eerder gevangen Canadese ganzen, maar verderop in zijn betoog bleek dat hij dat wel degelijk weet. De gemeente heeft geen contract met Duke, liet hij weten, maar geeft het bedrijf wel ruimopdrachten. Natuurlijk zou Duke ze niet moeten afmaken, maar als je ze niet kwijtraakt bij hobbyboeren, kinderboerderijen enz. dan moet je wat. Duke heeft wel een door het ministerie aanbevolen vergassing installatie. Krieger vond ook dat het ontstane probleem eigenlijk een raadsprobleem is en voordat hij over een schadeloosstelling met de bewoners van de Botterstraat gaat praten wil hij eerst duidelijkheid van de raad hebben. Duke zou ondertussen gewoon door kunnen gaan met ruimen. Hij nam dus de schuld en de verantwoordelijkheid en bood excuus aan, maar hield vervolgens een betoog die de gewraakte praktijk gewoon zou laten voortduren.

boerengans.jpgDat werd Ankersmit teveel. “Als ik in de Botterstraat woonde en ik had genoeg ganzenbloed in mijn aderen dan ontplofte ik ter plekke na deze alles tartende antwoorden van de wethouder. Als oplossing van het probleem zit ik nu heel dicht aan tegen een motie van wantrouwen tegen de wethouder. Het betoog van Krieger zit vol met onjuistheden en tendentieuze argumenten.” Van die uitbarsting schrok Krieger zichtbaar, maar wist er zich verder geen raad mee bij gebrek aan de gebleken kennis van zaken op dat moment.

GroenLinks-woordvoerder Chris Zandvoort mengde zich als mede interpellant vervolgens in het debat. Hij stelde de raad en college voor dat de wethouder eerst zijn huiswerk eens goed in orde zou brengen en vervolgens een ter zake kundig rapport aan de raad zou presenteren. Aan de hand hiervan kan dan worden gedebatteerd om te bepalen wat nu juist handelen zou moeten zijn. Ankersmit liet weten alleen maar akkoord te gaan als Duke geen enkele gans meer mag ruimen alvorens de raad een nader besluit heeft genomen.

Omdat Krieger zag de dat de meerderheid van de raad het voorstel van Zandvoort en Ankersmit steunde, bleef hem niets anders over dan met zichtbare weerzin hiermee akkoord te gaan. In een volgende forum en raadsvergadering moet hij dus namens het college met een onderzoeksrapport komen wat er nu aan de hand is met het lot van de ganzen, wat de rol van de gemeente hierin is en hoe verder. De Stadspartij legt de motie van wantrouwen in afwachting van dit rapport even op de plank.

 Klik hier voor een interview met reacties van de buurtbewoners (WebRegio TV)

ZIE OOK:

24-04-2008 Ganzendrama neemt nog grotere vormen aan
21-04-2008 Ganzen in strijd met de afspraken door college geruimd

Welzijn artikelen