HomeNieuwsWelzijnKozijnen theaterschool NKT verrot

Kozijnen theaterschool NKT verrot

nkt
In 2009 is aan de Gedempte Singelgracht 16, thuisbasis van het Nederlands Kindertheater, ten gevolge van werkzaamheden aan het hang- en sluitwerk, een visuele onderhoudsinspectie verricht waarbij is geconstateerd dat de kozijnen een volledige nieuwe verfbeurt nodig hebben. De initieel geraamde kosten zijn in de onderhoudsplanning van 2010 opgenomen. In oktober van dit jaar is daadwerkelijk gestart met de werkzaamheden. Door de plaatsing van een rolsteiger was uitgebreidere inspectie mogelijk. Hierbij is gebleken dat er sprake is van ernstige houtrot van de kozijnen.

De aanvullende werkzaamheden zijn op basis hiervan direct bijgesteld met extra budget van  zo’n € 30.000. De werkzaamheden zijn vervolgens voortgezet.
Na het afkrabben van de toplaag is half november de volledige omvang van de gebreken aan het licht gekomen. Gebleken is dat de lijsten en de dorpels tot diep in het hout verrot zijn. Het gevolg is dat er ingrijpende herstel- en vervangingswerkzaamheden verricht moeten worden aan de kozijnen aan de voorkant en de zijkant van het pand, waarvan de kosten het tussentijds bijgestelde budget ver overschrijden. Mede hierdoor zijn de kozijnen aan de achterzijde vooralsnog ongemoeid gelaten, maar de verwachting is dat ook hier dezelfde problematiek speelt.

Gezien de monumentale status van het pand, is de Monumentenwacht ingeschakeld om een uitvoerige inspectie te verrichten en met een advies te komen voor een minimale oplossing van de geconstateerde gebreken, zodanig dat behoud van de kwaliteit van de kozijnen op lange termijn geborgd is.
Op basis van deze inspectie en het daaruit voortvloeiende advies van de Monumentenadviescommissie, is vervolgens een nieuwe raming gemaakt van de extra kosten, die naar schatting € 119.000 bedragen. Hierin zijn overigens niet inbegrepen de reeds gemaakte extra kosten van € 30.000.

verrotkozijnHuidige situatie
Het pand staat thans in de steigers, de werkzaamheden zijn op last van de gemeente gestaakt. Er zijn nog geen opdrachten verstrekt voor herstel van de kozijnen. De feitelijke situatie is dat op dit moment sommige delen van de kozijnen compleet open liggen. Wel zijn er maatregelen – middels plaatsing van een steiger en installatie van een warmtekanon – genomen om vervolgschade aan stucwerk, plafonds en schilderwerk door tocht, lekkage en bevriezing te beperken.
De gestaakte werkzaamheden leiden tot vertraging en overlast voor zowel de eigenaar als de gebruiker.

Voorstel
De raad beschikt in de eerste plaats op grond van de Financiële verordening over de bevoegdheid om vooraf krediet beschikbaar te stellen voor het doen van investeringen. Het College is gemachtigd om voorstellen voor het autoriseren van investeringskredieten aan de raad voor te leggen.
Gelet op de huidige situatie, waarin uitstel van maatregelen extra kosten met zich meebrengt, is een spoedige voortzetting van de werkzaamheden raadzaam.
Alvorens opdracht te geven tot voortzetting van de werkzaamheden wil het College met de raad de opvatting delen dat herstel van de kozijnen onvermijdelijk is. Daarom zal het voorstel worden behandeld in de commissie Samenleving van 6 januari 2011 waar de spoedeisendheid ervan zal worden beoordeeld.

Afhankelijk van de uitkomst van de discussie in de commissie Samenleving zal al dan niet over worden gegaan tot het verstrekken van de opdracht tot voortzetting van de werkzaamheden.

Welzijn artikelen