HomeNieuwsSociale ZakenKamer schrapt voorrang statushouders

Kamer schrapt voorrang statushouders

VanPraaghuis
Asielzoekers met een verblijfsvergunning, de zogenoemde statushouders, krijgen niet meer automatisch voorrang bij de toewijzing van een huis.

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van een wetswijziging waardoor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) niet meer automatisch voorrang hebben bij het toewijzen van een sociale woning.

Voorrang voor statushouders is nu nog verplicht voor gemeenten die ook andere groepen voorrang verlenen, bijvoorbeeld senioren.

De landelijke verplichting om asielzoekers een voorrangspositie op de sociale woningmarkt te geven, vervalt. Maar gemeenten blijven wel de verplichting houden om statushouders te huisvesten en het is de provincie die daar toezicht op houdt.

Gemeenteraad beslist
Als het voorstel ook door de Eerste Kamer komt, en daar lijkt het wel op, mogen de gemeenteraden zelf weten of ze statushouders voorrang verlenen. De gemeenten blijven wel verplicht om de asielzoekers te huisvesten en als daar een voorrangsbeleid voor nodig is, mogen ze dat toepassen. Maar er is dus geen sprake meer van dwang.

Sociale Zaken artikelen