HomeNieuwsSociale ZakenKamer neemt motie over beschut werk aan

Kamer neemt motie over beschut werk aan

 

Het kabinet gaat afspraken maken met de VNG, sociale partners, UWV en branchevereniging voor de Sociale Werkvoorziening Cedris over het inrichten van beschutte werkplaatsen waarbij het gaat om ‘echte’ banen. Een motie van SP-Kamerlid Sadet Karabulut en PvdA’er John Kerstens met die strekking is aangenomen.

Dure plekken
Gemeenten moeten beschutte werkplaatsen inrichten voor mensen die ook met loonkostensubsidie niet in staat zijn bij een gewoon bedrijf aan de slag te gaan. Het gaat om echte banen, met een (cao-) loon en pensioenopbouw. Hiervoor krijgen ze een budget van de rijksoverheid. Maar dat budget is niet toereikend en dus moeten gemeenten uit hun eigen portemonnee geld bijleggen. Voor één ‘dure’ beschutte werkplek kunnen meerdere mensen die een minder grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben geholpen worden, redeneren sommige gemeenten. En dus zeggen sommige gemeenten geen ‘echte’ banen in te gaan richten voor deze groep, maar bijvoorbeeld dagbestedingsactiviteiten te organiseren, of vrijwilligerswerk.
 
100 miljoen
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft al meerdere keren laten weten dat dit niet de bedoeling is. Maar hard optreden tegen gemeenten die niet of nog niet met beschutte werkplaatsen aan de gang zijn, doet ze voorlopig niet. Wel maakte ze op Prinsjesdag bekend dat er de komende vijf jaar 100 miljoen euro extra vrijgemaakt wordt om beschutte werkplekken te realiseren. Met de aangenomen motie van Karabulut en Kerstens wordt Klijnsma in feite nogmaals op het hart gedrukt  te zorgen voor echte banen tegen een salaris in plaats van dagbesteding of vrijwilligerswerk met behoud van uitkering.

Wettelijk borgen
Gemeenten moeten in totaal voor 30 duizend beschutte werkplekken zorgen. Dit jaar zouden de eerste 1600 plaatsen gecreëerd moeten worden, maar dat aantal wordt waarschijnlijk bij lange na niet gehaald. Een motie van de SP om het getal van 30 duizend plekken wettelijk te borgen, haalde het niet. Ook een motie om de doelgroep voor de garantiebanen uit te breiden, redde het niet.

 

Sociale Zaken artikelen