HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningJongerenwoningen weer terug bij af

Jongerenwoningen weer terug bij af

JongerenwoningenHoorn3 

Er zijn in Purmerend te weinig woningen voor jongeren. De bouw van definitieve jongerenwoningen vereist 2 jaar voorbereiding. De woningen die dan worden gebouwd komen vervolgens maar deels voor Purmerendse jongeren (t/m 23 jaar) in aanmerking. De hele regio Amsterdam profiteert daar namelijk van mee. Bovendien verliezen jongeren bij de toewijzing aan definitieve woningen hun inschrijvingsnummer. Gekozen werd dan ook voor de mogelijkheid om tijdelijke jongerenwoningen te bouwen. De voorbereidingstijd van zo’n bouwproject kan door het speciale karakter ‘tijdelijk’ met minimaal 6 maanden worden verkort. Bovendien kunnen alle woningen aan Purmerendse jongeren worden toegewezen zonder dat ze hun inschrijvingsnummer verliezen.

Om redenen die door de Stadspartij als onzin worden bestempelt, heeft het college de raad een voorstel voorgelegd waarbij het bouwen van tijdelijke jongerenwoningen direct wordt gestopt. Wat dat gaat betekenen kunt u zelf concluderen als u de in het bovenstaande genoemde verschillen afweegt. Dat er ook anders en fraaier dan met containers voor tijdelijke woningen voor jongeren kan worden gebouwd, dat is binnenkort op de Kop van West te zien. Én permanente woningen én tijdelijke woningen was daarom de strekking van een motie van D66. Zien te redden wat er nog te redden is. Een meerderheid van de raad stemde echter, zoals verwacth, voor “het ombuigen van beleid naar het realiseren van permanente woningen daar waar mogelijk”.

Coalitiepartijen PvdA, VVD en CDA stemden tegen het amendement van D66 om een twee sporenbeleid te voeren op het gebied van tijdelijke jongerenhuisvesting. Opmerkelijk was ook de opstelling van de SP die meestemde met de coalitiepartijen. Daarmee stelling nemende tegen snelle oplossingen voor tekorten aan jongerenwoningen. De SP stemde tegen omdat zij altijd al tegen tijdelijke woningen zijn geweest, liet de fractie weten. Daarmee nogmaals onderstrepend totaal niet te weten wat er aan de hand is, dat ook niet te willen weten,  bij de speciale jongeren bouwprojecten. De Stadspartij en de overige oppositiepartijen (LP 2001, AOV, en GL) steunden het voorstel van D66. Leefbaar Purmerend 2001 benadrukt dat het voorkomen moet worden dat de tijdelijke woningen die wel nog worden geplaatst, over enige tijd zouden worden vernietigd. Daarop is echter weinig kans gezien de zeer robuuste en acceptabele bouwwijze van deze woningen. 

ZIE OOK:

18-07-2007 Purmerend bouwt tijdelijke jongerenwoningen

Ruimtelijke Ordening artikelen