HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningJongerenontmoetingsplek blijft staan

Jongerenontmoetingsplek blijft staan

jop_uitvlugt_klein

De jongerenontmoetingsplek (JOP), die als proef in park de Uitvlugt is geplaatst, blijft definitief staan. Dat heeft wethouder B. Daan (jeugdzaken) laten weten aan de klankbordgroep Purmer-Noord. De klankbordgroep, die bestaat uit bewoners uit de wijk, heeft zich hevig verzet tegen de JOP. Nu alle door de buurtbewoners ingediende bezwaren door de gemeente ongegrond zijn verklaard, heeft de wethouder aangegeven de JOP definitief in het park te laten staan. Dit tot afgrijzen van de klankbordgroep.

De jongerenontmoetingsplek in de zomer van 2007 geplaatst om de jongeren een eigen plek te geven in het park waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Voorheen waren deze jongeren verspreid rond het park te vinden; onder andere bij garage de Purmer en bij basisschool De Akker. Om de overlast op deze plekken te verminderen, is door het college van burgemeester en wethouders ervoor gekozen om een JOP te plaatsen nabij de Westerweg. Voor het college stond begin 2007 al vast dat er een JOP zou komen in het park. Met de bewoners is in februari van dat jaar gesproken over de precieze locatie van de JOP. Voor deze bijeenkomst, die in de Concordia op de Koemarkt werd gehouden, verzuimde de gemeente alle omwonenden uit te nodigen.

Ook de wethouder geeft toe dat de communicatie tussen de gemeente en de bewoners niet optimaal is geweest. De bewoners van de Roedestraat, die pal naast het park wonen, hoorden pas op het laatste moment van de plannen van de gemeente. “Wethouder Daan luistert totaal niet naar de argumenten van de bewoners”, aldus Ans Witbraad, bewoonster van de Roedestraat. “Voor mijn gevoel wordt het door onze strot geduwd, zonder enig overleg”. De JOP zou eerst geplaatst worden zonder vergunning. Maar na juridisch onderzoek van de Stadspartij bleek dat er wel degelijk een vergunning nodig was voor de bouw. Bewoners zijn in oktober 2007 een bezwaarprocedure begonnen tegen de JOP. Hierin heeft het college van B&W, die de bewaren formeel behandelt, de bewoners in het ongelijk gesteld.

Bewoners klagen over overlast van de jongeren en slechte handhaving van de gemeente en de politie. Als zij de politie, het wijkbeheer of de straathoekwerken bellen, krijgen zij steeds te horen dat er geen mensen beschikbaar zijn om langs te komen. Wijkagent Peter Schuurman gaf in een bewonersbijeenkomst in november 2007 aan dat er drie motoragenten de boel in de gaten houden. Op den duur zal de surveillance van de politie afnemen. Ook vinden bewoners dat er in het park verkeersremmende maatregelen getroffen moeten worden om de scooters te weren van de voetpaden. Ook wethouder Daan kon zich hierin vinden. De kerngroep en de wijkagent zeiden hierop dat verkeersremmende maatregelen als hekken en poortjes niet mogelijk zijn, omdat dan mensen met kinderwagens en scootmobielen het park niet meer in kunnen. Ook de karretjes van wijkbeheer moeten toegang blijven hebben tot het park.

Objectieve overlast
Daarnaast klagen de bewoners over de vervuiling van het park. In het begin werd dit opgeruimd door de bewoners zelf. Maar toen zij dit zat werden, hielden zij hiermee op. De prullenbak bij de JOP is verankerd in schelpen, en kan makkelijk losgewrikt worden. Bovendien zijn veel vuilnisbakken te klein of stuk. Een bewoner zegt dat jongeren bij De Akker zelfs glasscherven met de punten naar boven in het zand begroeven, vlak onder een glijbaan voor kinderen. Het wijkbeheer gaf aan dat er per week drie keer wordt schoongemaakt. Ook tijdens het bezoek van wethouder Daan aan één van de bewoners is geen objectieve overlast geconstateerd. Maar dit komt volgens de bewoners omdat de jongeren ’s winters in minder groten getale aanwezig zijn en dus voor minder overlast zorgen dan ’s zomers. Vooralsnog blijven de omwonenden tegenstander van de JOP. Of de bewoners tegen het besluit in beroep gaan bij de rechter is nog onduidelijk.

Ruimtelijke Ordening artikelen