HomeNieuwsAlgemeen BestuurInvesteren in de stad: de begroting 2023-2026

Investeren in de stad: de begroting 2023-2026


Het college heeft op dinsdag 13 september de concept-programmabegroting 2023-2026 gepresenteerd aan de gemeenteraad. De gemeente staat voor de opgave om belangrijke investeringen te doen in de stad zoals wonen, openbare ruimte en voorzieningen. Voortvarend daarmee aan de slag is de insteek van deze begroting.

Wethouder Rotgans: ‘Het was een forse opgave dit jaar, maar er is een sluitende financiële begroting. We krijgen van het Rijk veel geld extra in de jaren 2023-2025, maar voor 2026 bestaat nog veel onzekerheid. Daardoor is er geen ruimte voor structurele uitgaven. Het Rijk heeft de gemeente niet duidelijk gemaakt hoe hier mee om te gaan. Gemeenten moeten hierdoor een eigen keuze maken. We stellen als college de raad voor om de rijksinkomsten 2025 ook te begroten in 2026, in de verwachting dat het Rijk met een oplossing komt. Dit is een belangrijk afwegingsvraag voor de raad. Als zij hiertoe besluiten dan ontstaat er ruimte voor structurele uitgaven.’

Het college doet vanuit die financiële keuze aan de raad concrete voorstellen zoals beloofd bij de Kadernota. Er is een ambitieus pakket aan maatregelen samengesteld. Gericht op de groei van stad en dorpen, de kwaliteit van de openbare ruimte, de economie en de ruimtelijke ontwikkeling. En ook het functioneren van de wijken en het verbeteren van de jeugdzorg hebben een plek gekregen.

Gemeente Purmerend hoopt aan het einde van het jaar de investeringsagenda af te ronden. In de programmabegroting 2023-2026 stelt het college wel al een aantal concrete investeringen voor met aanvullend een structurele post voor toekomstige investeringen. Kwalitatief goed groeien is naast woningen bouwen ook investeren in de stad.

Vaststelling begroting

Op dinsdag 13 september presenteerde het college de concept-programmabegroting 2023 aan de gemeenteraad. Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen hun mening geven over de begroting tijdens de behandeling in de commissie Algemeen. Dit staat gepland voor donderdag 13 oktober. Aanmelden om in te spreken is verplicht en kan via griffie@purmerend.nl of (0299) 452 713. Woensdag 2 en donderdag 3 november stelt de gemeenteraad de begroting vast.

Bekijk ook de begroting in één oogopslag. De concept-programmabegroting is online in te zien op het Financieel portaal van de gemeente.

Algemeen Bestuur artikelen