HomeNieuwsWelzijnInburgering blijft te vrijblijvend!

Inburgering blijft te vrijblijvend!

paspoort.jpgIn de afgelopen raadsvergadering kwam de inburgering aan de orde.
De verordening kon worden aangepast zowel volgens het zogenaamde aanbodstelsel als het vaststellingsstelsel. De keuze was aan de raad.
Het college sprak zijn voorkeur uit voor het aanbodstelsel. De Stadspartij is voor het minder vrijblijvende vaststellingsstelsel.

Bij het aanbodstelsel biedt de gemeente een inburgeringprogramma aan waarvan de inburgeraar gebruik kan maken. Bij het vaststellingsstelsel is die vrijblijvendheid eruit en wordt in overleg met de inburgeraar een programma afgesproken dat door gemeente en inburgeraar wordt ondertekend. Zo ontstaat een contract met wederzijdse niet meer vrijblijvende verplichten. Tevens met de mogelijkheid een recht op te eisen (inburgeraar) of een sanctie (gemeente)op te leggen bij het niet nakomen van die verplichtingen.

Dat het door het college gepropageerde aanbodsstelsel geen succesvolle formule is dat is wel gebleken bij de evaluatie over 2008.
Het college toonde zich toen vol lof over de inburgering, maar de Stadspartij stelt vast dat in 2008 slechts drie (3) inburgeraars met succes het inburgeringsexamen hebben afgelegd. Feitelijk hebben na ruim een jaar slechts 3 inburgeraars van de 211 die een traject liepen, met succes hun inburgeringsexamen afgelegd. In totaal moeten 800 inburgeraars worden bereikt.
Het college vond dit resultaat toch uitstekend, ook omdat de doelgroep moeilijk bereikbaar zou zijn. Onzin natuurlijk.

De Stadspartij ziet als oorzaak van de lage participatiegraad veeleer de vele mogelijkheden waarmee een inburgeraar zich aan de inburgering kan ontrekken en de gemeente het daarbij kan laten. De onverschilligheid waarmee het college dit probleem tegemoet treedt is onthutsend.

Bij de stemming bleek dat slechts de lokale partijen: Stadspartij en leefbaar Purmerend 2001, vinden dat deze onverschilligheid niet langer mag voortduren. Deze partijen spraken zich uit voor het vaststellingsstelsel.

Helaas waren de andere partijen een softere mening toegedaan, zij lieten de onverschilligheid voortbestaan en kozen voor het aanbodstelsel.

Welzijn artikelen