HomeNieuwsSociale ZakenIn gesprek met Marieke Zwart, coördinator van Het Hospice ‘In Vrijheid’

In gesprek met Marieke Zwart, coördinator van Het Hospice ‘In Vrijheid’

MariekeZwart
Stadspartij raadslid Irma Waarhuijs ging op een stormachtige donderdag ietwat nerveus op weg naar Het Hospice ‘In Vrijheid’ om met Marieke Zwart in gesprek te gaan. Hieronder haar relaas.
Zenuwachtig op weg omdat ik niet wist wat ik kon verwachten. Ik werd binnen gelaten door een vriendelijke, zeer enthousiaste Marieke. Een lekkere kop koffie verwarmde me en stelde mij meteen op mijn gemak bij haar. Er waren op dit ogenblik geen bewoners en daardoor dus ook geen vrijwilligers. Later kwamen er een aantal vrijwilligers om wat technische klusjes te doen.
Coördinatoren en vrijwilligers
In het Hospice werken 2 betaalde coördinatoren, en 2 vrijwillige coördinatoren. En nog 70 andere vrijwilligers. Per week zijn er 56 vrijwilligers nodig om het huis draaiende te houden. De mensen werken in 4 diensten per dag, een dienst duurt 4 uur. De vrijwilligers doen alle voorkomende klussen die er in een huis moeten gebeuren. Er wordt gekookt door een kookploeg, waarna het eten in kleine porties verdeeld wordt. De bewoners kunnen iedere dag uitkiezen wat ze willen eten, “de keuze is reuze” zo vertelt Marieke.

Er is ook een tuinploeg, iedere vrijwilliger wordt ingezet op zijn sterke punten. Zo zal de een liever poetsen of koken, en de ander liever met de bewoners bezig zijn. Er wordt altijd in een team gewerkt: Vrijwilligers, en een verpleegkundige van de Zorgcirkel. Je hoeft soms ook helemaal niets te doen, zelfs niet te praten. Behalve naast iemand te zitten. Gewoon er te zijn.
De toverwoorden zijn dan ook: er zijn!

Vrijwilligers zijn nodig, 3 juni inloopochtend

Vrijwilligers zijn altijd welkom en nodig, omdat er toch steeds mensen, om verschillende redenen, afvallen. Op 3 juni is er weer een inloopochtend voor mensen die belangstelling hebben om vrijwilliger te worden.
Marieke zou graag zien dat er stagiaires kiezen voor het Hospice. “Het is geweldig om jonge mensen hier actief te zien.” Het Hospice biedt stageplekken voor leerlingen van de opleiding Helpende (Zorg en Welzijn).
Waarom kiezen mensen voor een Hospice?
“Dit is vaak een bewuste keuze”, zegt Marieke. “Om de gezinsleden te ontlasten, en de kamer waarin iemand sterft niet té beladen te maken, als herinnering waar een geliefde is gestorven.  Belangrijk in het Hospice is dat de bewoner altijd zelf zo veel als mogelijke de regie heeft. Er wonen zo’n 60 cliënten per jaar in het Hospice, variërend van heel kort tot maximaal 3 maanden.”
Afscheid nemen
Marieke heeft mij laten zien hoe er na het overlijden afscheid wordt genomen van een bewoner. Dat wordt gedaan met een kaarsenceremonie, waardoor iedere bewoner een waardig en persoonlijk afscheid krijgt. De persoonlijke en liefdevolle aandacht die bewoners en hun familie tijdens hun verblijf krijgen gaat na hun overlijden dus door. En na een paar weken wordt er met de naasten ook een gesprek gehouden.
Marieke neemt haar werk niet mee naar huis Marieke verwoordde het prachtig: ”Ik ben wel geraakt door wat ik hier meemaak, maar omdat ik het toelaat, kan ik het hier laten. Als ik mijn jas aantrek om naar huis gegaan is dat altijd met een goed gevoel. Omdat wij er met ons team alles aan hebben gedaan om de bewoner, en de naasten, zo goed mogelijk te helpen.”
Vrijwilligers hebben soms wel moeite na een overlijden van een bewoner. Daarom ondersteunen de coördinatoren ze waar nodig. En als dat nodig is gaan de coördinatoren ook met vrijwilligers in gesprek.
Financiering Hospice

De kosten van het hospice worden slechts voor een beperkt deel gedragen door de overheid vanuit de Kaderwet VWS-subsidies, Ministeriële Regeling Palliatieve Zorg. Deze subsidie wordt gemiddeld pas na 12 maanden door de overheid overgemaakt aan het hospice. Gebaseerd op die bijdrage wordt slechts 60% à 65% van alle kosten vergoed. Dit tekort en de voorfinanciering van 12 maanden, dient door jaarlijkse giften, sponsoring en andere bijdragen te worden aangevuld. Verder komen er donaties van dankbare familie binnen.
Om deze redenen wordt een eigen bijdrage van de bewoners gevraagd voor het dagelijks verblijf in ons hospice. Deze bijdrage bedraagt € 42,– per dag. Een aantal verzekeraars vergoeden, indien een bewoner aanvullend verzekerd is voor ziektekosten, veelal (deels) deze kosten. Mocht het zo zijn dat een bewoner financieel niet in staat is om deze bijdrage te betalen dan bestaat de mogelijkheid dat de Stichting Vrienden van het Hospice deze betaling gedeeltelijk op zich neemt.
Er is geen subsidie vanuit de gemeente Purmerend, en daardoor ook geen directe relatie. Marieke vindt het jammer dat er vanuit de politiek weinig interesse is voor het Hospice. Ze zou graag eens een presentatie geven zoals ze voor de Stadspartij heeft gedaan. En is dan ook blij met de aandacht vanuit onze partij.Er zijn nog steeds Purmerenders die niet weten dat Het Hospice bestaat.
Verwijzingen naar het Hospice worden voornamelijk gedaan door huisartsen of specialisten. Hospice ‘In Vrijheid’  is gericht op de gehele regio Waterland van Oosthuizen tot Landsmeer met de voornaamste woonkernen  Edam-Volendam, Monnickendam en Purmerend. Ook van buiten deze regio kan men bij het hospice terecht, het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat ouderen in hun laatste fase dichtbij hun kinderen willen verblijven.
Het algemene beeld van Purmerend door Marieke
Ik vaag Marieke wat zij goed vindt gaan.
Marieke is blij met de ontwikkelingen in de stad. Ze leest in de krant of internet iets over het stimuleren van fietsen. En daar ziet ze meteen ook resultaat van: meer fietsnietjes in de stad!
Wat kan er beter in Purmerend volgens Marieke.
De rode fietsstrook in De Westerstraat vindt ze helemaal niets. Die biedt schijnveiligheid, en staat meestal vol met auto’s die voor het stoplicht wachten, of aan het inparkeren zijn. Of gewoon dubbel geparkeerd staan.
Wat zou Marieke graag gerealiseerd zien in Purmerend.
Er zou meer gedaan kunnen worden om eenzame senioren op te sporen! Marieke heeft veel te maken met deze groep inwoners, en wat ze ziet doet haar pijn. Er zou een ontmoetingsplek dienen te zijn waar de mensen elkaar kunnen ontmoeten. En het vervoer er naar toe moet ook goed geregeld worden met busjes. Volgens haar moet de Thuiszorg hiertoe een signalerende functie krijgen: Zij moeten eenzame senioren melden op een centraal punt.

Marieke was blij om van mij te horen dat De Stadspartij een Ouderengroep heeft die de mensen bezoekt in de verschillende senioren wooncomplexen en verzorgingstehuizen. Maar ook signalen oppakt van oudere mensen die nog zelfstandig wonen.

Open dag Hospice ‘In Vrijheid’ op 3 juni 2017
Na ons gesprek heeft Marieke mij rondgeleid door het Hospice. Het was een indrukwekkende middag, waarna ik heb besloten om naar de inloopochtend op 3 juni te gaan. Bij het vertrek bedank ik Marieke zeer hartelijk voor deze indrukwekkende middag.
Dit is een bijzonder plek in Purmerend die ik niet zal vergeten.

Sociale Zaken artikelen