HomeNieuwsWelzijnIn gesprek met: Chris Spronk beter bekend als @ChrisIntermaris

In gesprek met: Chris Spronk beter bekend als @ChrisIntermaris

ChrisSpronk
Dat we op vrijdagmiddag na zijn werktijd in gesprek gingen met Chris tekent zijn bevlogenheid. Waar hij 12 jaar geleden begon als technisch ondersteuning. Schoon, heel en veilig is inmiddels uitgegroeid tot wijkbeheerder in het leefbaarheidsteam bij woningcorporatie Intermaris. Als een echt “ mensen mens” voelt hij zich als een vis in het water waarbij hij zich gesteund voelt door zijn werkgever. Na vele jaren Wheermolen is zijn werkgebied nu verplaatst naar de Weidevenne, Gors, het Centrum en de Hazepolder.
De grote kracht van Chris, zo blijkt tijdens het gesprek, is het directe contact met bewoners. Het als het nodig is zoeken naar een oplossingen en het verbinden van mensen. Hiernaast maakt Chris bewust gebruik van de social media zoals twitter. Hij laat zien wat hij doet en spreekt mensen aan op hun gedrag, zorgen voor bewustwording.
Samen doen
Van de bewoners verwacht Chris een actieve houding om hun woongenot en leefomgeving te verbeteren. “we moeten het samen doen”. Het doet hem goed om te zien dat steeds meer bewoners gaan samenwerken en zich verenigen. De initiatieven die hieruit  voorkomen en signalen   pakt Chris op. Zo zijn er inmiddels projecten voor de herinrichting van scoot mobile en fietsen stalling ruimtes, een mozaïek voor- en door bewoners in de Karavaanstraat en een project zelfredzaamheid in samenwerking met de brandweer op verschillende complexen,
Volgens Chris zorgen ook de evenementen in de stad voor meer contact en binding tussen de bewoners.
Netwerk
Mochten de problemen breder zijn dan schakelt Chris zijn netwerk in. Zeker over de samenwerking met de Wijkteams en de wijkmanagers is hij zeer tevreden en zorgen voor een structurele oplossing. Voorkomen moet worden dat bewoners in een isolement raken, waarbij zeker een huurachterstand of een verwaarloosde woning een signaal is om contact te zoeken met de bewoner.
Dat deze benadering werkt blijkt uit het aantal klachten dat is afgenomen, maar ook dat het aantal huisuitzettingen is teruggelopen.

Welzijn artikelen