HomeNieuwsWelzijnIJsbaanterrein Middenbeemster ook geschikt maken als evenemententerrein

IJsbaanterrein Middenbeemster ook geschikt maken als evenemententerrein

Stadspartij-BPP: Behoud IJsbaanterrein Middenbeemster als “Evenemententerrein”

IJsclub
Foto Stadspartij-BPP


Op 29 september 2020 stelde de gemeenteraad van Beemster de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster vast. Hierin staat de ambitie om het ijsbaanterrein ook te gebruiken voor sport, evenementen en recreatie in Middenbeemster. Precies zo staat het in de speerpuntenoverzicht van Stadspartij-Beemster Polder Partij.

Duidelijk zichtbaar is dat er meer evenementen en activiteiten worden georganiseerd en aanvragen daarvoor bij de gemeente worden neergelegd. Daarom vindt het college he belangrijk om dit mogelijk te maken. Zo staat het ook in het huidige coalitieakkoord.

Bestemmingsplan

In het huidige bestemmingsplan voor het ijsbaanterrein, is niets opgenomen voor sport, evenementen en recreatie. Dat betekent dat het organiseren van een evenement voor zowel de initiatiefnemer als de gemeente veel administratieve werkzaamheden en kosten vraagt. Dit vindt het college  niet wenselijk. Om
activiteiten te kunnen blijven organiseren, wil het wij dit faciliteren in het bestemmingsplan.

Het wijzigen van een bestemmingsplan is zoals bekend mag worden verondersteld een langdurig traject. En met de omgevingswet in aantocht, wil het college er nu voor zorgen dat we de ambitie hiertoe voor de eerstkomende (maximaal) tien jaar regelen met een afwijking van het bestemmingsplan.

Betrokkenheid omwonenden via informatieavonden

In mei worden de circa 600 omwonenden en bedrijven in de nabijheid van het ijsbaanterrein schriftelijk geïnformeerd over de gemeentelijke  plannen. Deze brief is tevens een uitnodiging voor deelname aan een informatieavond in juni waarin een toelichting wordt geven op de plannen en ook graag in gesprek wordt gegaan om de ideeën op draagvlak te toetsen. Er worden twee momenten hiervoor georganiseerd en ook wordt de mogelijkheid gegeven via e-mail te reageren.

Omwonenden zijn van harte welkom op dinsdagavond 20 juni of donderdagavond 22 juni van 19.30 – 21.00 uur bij ijsclub Bamestra, Nicolaas Cromhoutlaan 5 in Middenbeemster.

Planning traject

Wij zitten nu in het voortraject. Momenteel worden een aantal onderzoeken gedaan naar de verkeersdruk, de geluidsbelasting en de ecologie. Deze onderzoeksresultaten, de reacties die worden ontvangen tijdens de
informatieavonden en via het e-mail wordt naast elkaar gelegd, voordat het college de volgende stap zet.

Het streven van het college is om de aanvraag omgevingsvergunning dit najaar in te dienen en dit traject af te kunnen ronden voordat het evenementenseizoen 2024 start.

Welzijn artikelen