HomeNieuwsWelzijnHulp bewoners nodig voor een betere buurt

Hulp bewoners nodig voor een betere buurt

hangjongeren_piquanterieen
De gemeente Purmerend werkt al langere tijd samen met politie, wijkkerngroep Purmer-Noord, Clup Welzijn, woningcorporatie Rochdale en Streetcornerwork om de overlastproblemen in de buurt Spinnerhof, Klompenmakerstraat en Weverstraat aan te pakken. Van bewoners kreeg de gemeente namelijk regelmatig klachten over overlast van jongeren, geluidsoverlast, vervuiling en onveilige situaties. Inmiddels zijn er verschillende acties uitgezet.
In een bericht aan de bewoners laat wijkmanager Anja Bonnes het volgende weten.

Maatregelen
De speeltoestellen zijn inmiddels vervangen. Team Buurttoezicht bezoekt regelmatig de buurt om jongeren aan te spreken op hun gedrag en de politie houdt meer toezicht. Hierdoor is de overlast sinds vorig jaar augustus sterk afgenomen. Vorig jaar juni zijn de bewoners hierover al geïnformeerd.

Buurtonderzoek
Ondertussen hebben Clup Welzijn en de gemeente Purmerend buurtonderzoek gedaan. Daartoe zijn ze langsgegaan in de buurt. Alle ideeën, signalen en klachten zijn daarna in kaart gebracht. Tijdens dit onderzoek zijn de bewoners bij het proces betrokken en is gevraagd om mee te denken over initiatieven en oplossingen. Uiteindelijk hebben twaalf bewoners zich opgegeven om mee te werken aan de aanpak van de situatie. Helaas zijn de vergaderingen door een te kleine groep bewoners bezocht, waardoor uiteindelijk is besloten de vergaderingen stop te zetten.

Hulp bewoners is nodig!
Merkbaar is dat de overlast sterk is afgenomen, maar onduidelijk is of dit in de toekomst ook zo blijft. De betrokken instellingen missen vooral de hulp van bewoners  in de gezamenlijke aanpak. Een prettige buurt kan nu eenmaal alleen ontstaan als iedereen zich hiervoor inzet: buurbewoners, de jongeren, gemeente Purmerend, Clup Welzijn, woningcorporatie, politie en Streetcornerwork.

Als er weer signalen van problemen uit de buurt komen, dan is de hulp  van de bewoners dus onmisbaar, zo laat wijkmanager Anja Bonnes weten.
De gezamenlijke wens, zo laat Anja Bonnes namens de betrokken instellingen weten, is dat de bewoners zich hiervoor in gaat zetten, door bijvoorbeeld het overleg met de buurt weer nieuw leven in te blazen.
Bewoners die interesse hebben kunnen zich melden bij de bij de  wijkadviseur Mehmet Uygun, via telefoonnummer (0299) 409 768 of e-mail an.bonnes@purmerend.nl

Het artikel is een door de redactie bewerkte versie van een brief van de wijkmanager van 9 april!

 

Welzijn artikelen