POPULAR STORIES

spot_img

Wederom uitstel herverdeling GOAB gelden, bezuinigingen wel direct doorgevoerd

Ik had beloofd de ontwikkelingen met de Gelden Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) op de voet te volgen. Graag had ik snel vervolgd met een positief bericht, maar het is een bericht met een negatieve lading. Kortgeleden geleden toonde de Stadspartij zich blij met de lobby vanuit ons college om snel...

MUST READ

Van een groene ambitie naar hoogwaardige natuur in en om de stad

De EU en de Nederlandse overheid streven naar voldoende groen in en om steden. Op verzoek van de ministeries van BZK, LNV, IenW en VWS heeft het PBL Planbureau voor de  Leefomgeving) de studie Natuur in en om de stad gepubliceerd. Volgens deze studie zijn de voordelen van groen...

LATEST ARTICLES